Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

 

Posavac na Gajni (foto: M. Pavičić)

Gajna je u kategoriji značajnog krajobraza (nekadašnji zaštićeni krajolik) zaštićena 1990. godine. Smještena je između sela Oprisavci i Poljanci. Južnu granicu Gajne predstavlja rijeka Sava, a granica se nastavlja savskim nasipom koji je na ovom području odmaknut od Save i tvori džep u koji se smjestila Gajna. Površina krajobraza iznosi 331,7 ha.

Područje je značajno kao poplavni prisavski pašnjak s karakterističnom florom i faunom. Riječ je tzv. poluprirodnom staništu nastalom dugogodišnjim djelovanjem čovjeka. Pašnjaci su se razvili krčenjem šuma za potrebe ispaše goveda. Potrebno je održati ispašu stoke na tome području kako područje sukcesijom ne bi opet poprimilo obilježja prvobitnog šumskog staništa. Time bi se izgubile rijetke i značajne biljne i životinjske vrste zbog kojih je Gajna zaštićena.

Gajna je zaštićena na inicijativu Brodskog ekološkog društva koje danas uspješno surađuje s Javnom ustanovom. U sklopu brojnih projekata, na kojima surađuju, na Gajni su nabavljeni primjerci hrvatskih autohtonih pasmina: slavonsko-srijemsko podolsko govedo, crna slavonska svinja i posavski konj. Također se ovdje mogu u prirodnom elementu vidjeti i hrvatski ovčari koji su neodvojivi pratitelji ekstenzivnog stočarstva u Slavoniji.

Pravila ponašanja na pašnjaku za posjetitelje i druge korisnike uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu u značajnom krajobrazu Gajna objavljenom u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije (br. 2/2011).

Pravilnik o unutarnjem redu - Gajna ( PDF, 371 KB)

Kako doći na Gajnu? Pogledajte kartu!

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech