Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nacionalna ekološka mreža (NEM) proglašena je 2007. godine Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Čak oko 1000 područja ulazi u njezin sastav, bilo zbog svoje vrijednosti za zaštitu i očuvanje ugroženih i rijetkih ptica (sukladno Direktivi o pticama) ili radi očuvanja rijetkih i ugroženih stanišnih tipova ili divljih svojti osim ptica (sukladno Direktivi o staništima).

pSCI Vlakanac - Radinje (foto V. Andrić)

 

Ova područja u Hrvatskoj štite više od 250 svojti i 70 stanišnih tipova. Područja proglašena zbog zaštite ptica nazivaju se i SPA područjima (Special Protection Areas), a područja za zaštitu staništa i drugih svojti osim ptica nazvana su pSCI (Proposed Sites of Community Importance). Ova nomenklatura preuzeta je od Europske Unije budući da će ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju područja NEM-a postati dio europske ekološke mreže NATURA 2000. Područja NEM-a u Hrvatskoj zauzimaju više od 47% kopnenog i 39% morskog teritorija. Na području Brodsko-posavske županije proglašena su 2 područja važna za očuvanje ptica i 19 područja važnih za očuvanje staništa i drugih svojti osim ptica.

Poplavne šume hrasta lužnjaka su zbog svog značaja uključene u ekološku mrežu (foto V. Andrić)

U sastavu SPA područja Donja Posavina je i zaštićeni Pašnjak Iva (foto M. Pavičić)

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech