• Prašnik

  Prašnik (foto: Vesna Andrić)

  Prašnik je prašuma hrasta lužnjaka smještena u neposrednoj blizini sela Novi Varoš u općini Stara Gradiška. Zaštićen je u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije.

  Prašnik je 250-300 godina stara sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Ostatak je slavonske prašume. Još 1929. godine isključen je iz redovnog gospodarenja šumom zbog svoje vrijednosti, a status posebnog rezervata šumske vegetacije dobiva 1965. godine rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu.

 • Muški bunar

  Muški bunar (foto: Dražen Fligić)
  Muški bunar (foto: Dražen Fligić)


  Muški bunar je kao posebno vrijedna šuma hrasta kitnjaka i bukve stara između 200 i 300 godina. Izuzeta je iz redovnog šumskog gospodarenja 1929. godine. Godine 1963. Muški bunar je zaštićen u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije. Dio je ekološke mreže Republike Hrvatske.

 • Bara Dvorina

  Bara Dvorina (foto: Vesna Andrić)
  Bara Dvorina (foto: Vesna Andrić)

  Bara Dvorina proglašena je zaštićenom 1987. u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata. Površina joj je 640 ha te se proteže uz Savu u duljini od 6 km. Granice rezervata ide rijekom Savom od 343. do 334. km (kota 90,6), zatim nasipom do klakarskog grobalja pa okomitom linijom do početne točke. Obuhvaća baru Dvorinu, manje bare, poplavne livade i pašnjake uz bare i poplavnu šumu hrasta lužnjaka (Posjeke).

 • Jelas ribnjaci

  Jelas ribnjaci (foto: Vesna Andrić)

  Jelas ribnjaci zaštićeni su 1995. odlukom Skupštine Županije Brodsko-posavske u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata. Rezervat obuhvaća 125 ha površine ribnjaka. Jelas ribnjaci su dio ekološke mreže NATURA 2000 kao područje očuvanja značajno za ptice Jelas polje i kao područje očuvanja značajno za vrste i staništa Jelas polje s ribnjacima.

 • Jelas polje

  Jelas polje (foto: Dražen Fligić)

  Foto: Dražen Fligić

  Jelas polje zaštićeno je u kategoriji značajnog krajobraza 1995. godine. Ogromna površina od 20.800 ha proteže se na teritoriju grada Slavonskog Broda i općina Oriovac, Bebrina, Sibinj i Brodski Stupnik. Sjeverna granica zaštićenog područja ide autocestom Zagreb - Lipovac, a južna rijekom Savom od ušća Orljave do ušća Mrsunje te prati njihov tok prema sjeveru.

 • Gajna

   

  Posavac na Gajni (foto: M. Pavičić)

  Gajna je u kategoriji značajnog krajobraza (nekadašnji zaštićeni krajolik) zaštićena 1990. godine. Smještena je između sela Oprisavci i Poljanci. Južnu granicu Gajne predstavlja rijeka Sava, a granica se nastavlja savskim nasipom koji je na ovom području odmaknut od Save i tvori džep u koji se smjestila Gajna. Površina krajobraza iznosi 331,7 ha.

 • Pašnjak Iva

  Pašnjak Iva (foto: Dražen Fligić)

  Foto: Dražen Fligić

  Pašnjak Iva najmlađe je zaštićeno područje u Brodsko-posavskoj županiji. Iva je proglašena zaštićenom u kategoriji značajnog krajobraza 14. srpnja 2010. odlukom Županijske skupštine BPŽ. Ovaj poplavni pašnjak smjestio se južno od sela Gorice u općini Dragalić, a površina mu iznosi 268 ha. Sa zapada, istoka i juga omeđena je poplavnim šumama hrasta lužnjaka. Iva je dio područja važnog za ptice Donja Posavina koje je dio Nacionalne ekološke mreže.

 • Ekološka mreža

Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/2013) te  Uredbe o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (NN105/15), proglašeno je u Brodsko-posavskoj županiji 15 područja ekološke mreže te su Državni zavod za zaštitu prirode (današnja Hrvatska agencija za okoliš i priordu) i Državna geodetska uprava izradili preglednu kartu ekološke mreže. Ovdje donosimo popis tih područja. Navedeni popis nije konačan te će se po potrebi revidirati.

 

Tablica 1. PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

ŠIFRA PODRUČJA

NAZIV PODRUČJA

NAPOMENA

CILJ ZAŠTITE

HR1000005 Jelas polje Unutar ovoga područja nalaze se u potpunosti, čitavom površinom sljedeća zaštićena područja: značajni krajobrazi Jelas polje i Gajna te posebni ornitološki rezervati Jelas ribnjaci i Bara Dvorina. POP
HR1000004 Donja Posavina Čitavo zaštićeno područje značajnog krajobraza Pašnjak Iva u potpunosti se nalazi unutar ovoga većega POP područja.  POP
HR2001355 Psunj   POVS
HR2001389 Banićevac   POVS
HR2001385  Orljava Ovo područje samo sa 0,03% ulazi u Brodsko-posavsku županiju. POVS
HR2001311 Sava nizvodno od Hruščice   POVS
HR2001379 Vlakanac-Radinje   POVS
HR2001289 Davor-livade   POVS
HR2001288 Pričac-Lužani   POVS
HR2001326 Jelas polje s ribnjacima U ovo područje ekološke mreže u potpunosti je uključen posebni ornitološki rezervat Jelas ribnjaci, a djelomično i značajni krajobraz Jelas polje (nešto više od četvrtine njegove površine).  POVS
HR2000623 Šume na Dilj gori   POVS
HR2000488 Južni Dilj   POVS
HR2001328 Lonđa, Glogovica i Breznica   POVS
HR2000426 Dvorina U ovo područje je uključen posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina. Mali dio rezervata je isključen iz područja (približno 2-3%). POVS
HR2000427 Gajna U ovo područje je u potpunosti uključen značajni krajobraz Gajna.  POVS

 *POVS=područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove

 *POP= područja očuvanja značajna za ptice

 

 Kartu područja ekološke mreže i zaštićenih područja možete pogledati na ovome linku:

www.bioportal.hr/gis

Više informacija o ekološkoj mreži Natura 2000 možete dobiti na ovome linku:

http://www.dzzp.hr/ekoloska-mreza/natura-2000-129.html