• Prašnik

  Prašnik (foto: Vesna Andrić)

  Prašnik je prašuma hrasta lužnjaka smještena u neposrednoj blizini sela Novi Varoš u općini Stara Gradiška. Zaštićen je u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije.

  Prašnik je 250-300 godina stara sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Ostatak je slavonske prašume. Još 1929. godine isključen je iz redovnog gospodarenja šumom zbog svoje vrijednosti, a status posebnog rezervata šumske vegetacije dobiva 1965. godine rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu.

 • Muški bunar

  Muški bunar (foto: Dražen Fligić)
  Muški bunar (foto: Dražen Fligić)


  Muški bunar je kao posebno vrijedna šuma hrasta kitnjaka i bukve stara između 200 i 300 godina. Izuzeta je iz redovnog šumskog gospodarenja 1929. godine. Godine 1963. Muški bunar je zaštićen u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije. Dio je ekološke mreže Republike Hrvatske.

 • Bara Dvorina

  Bara Dvorina (foto: Vesna Andrić)
  Bara Dvorina (foto: Vesna Andrić)

  Bara Dvorina proglašena je zaštićenom 1987. u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata. Površina joj je 640 ha te se proteže uz Savu u duljini od 6 km. Granice rezervata ide rijekom Savom od 343. do 334. km (kota 90,6), zatim nasipom do klakarskog grobalja pa okomitom linijom do početne točke. Obuhvaća baru Dvorinu, manje bare, poplavne livade i pašnjake uz bare i poplavnu šumu hrasta lužnjaka (Posjeke).

 • Jelas ribnjaci

  Jelas ribnjaci (foto: Vesna Andrić)

  Jelas ribnjaci zaštićeni su 1995. odlukom Skupštine Županije Brodsko-posavske u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata. Rezervat obuhvaća 125 ha površine ribnjaka. Jelas ribnjaci su dio ekološke mreže NATURA 2000 kao područje očuvanja značajno za ptice Jelas polje i kao područje očuvanja značajno za vrste i staništa Jelas polje s ribnjacima.

 • Jelas polje

  Jelas polje (foto: Dražen Fligić)

  Foto: Dražen Fligić

  Jelas polje zaštićeno je u kategoriji značajnog krajobraza 1995. godine. Ogromna površina od 20.800 ha proteže se na teritoriju grada Slavonskog Broda i općina Oriovac, Bebrina, Sibinj i Brodski Stupnik. Sjeverna granica zaštićenog područja ide autocestom Zagreb - Lipovac, a južna rijekom Savom od ušća Orljave do ušća Mrsunje te prati njihov tok prema sjeveru.

 • Gajna

   

  Posavac na Gajni (foto: M. Pavičić)

  Gajna je u kategoriji značajnog krajobraza (nekadašnji zaštićeni krajolik) zaštićena 1990. godine. Smještena je između sela Oprisavci i Poljanci. Južnu granicu Gajne predstavlja rijeka Sava, a granica se nastavlja savskim nasipom koji je na ovom području odmaknut od Save i tvori džep u koji se smjestila Gajna. Površina krajobraza iznosi 331,7 ha.

 • Pašnjak Iva

  Pašnjak Iva (foto: Dražen Fligić)

  Foto: Dražen Fligić

  Pašnjak Iva najmlađe je zaštićeno područje u Brodsko-posavskoj županiji. Iva je proglašena zaštićenom u kategoriji značajnog krajobraza 14. srpnja 2010. odlukom Županijske skupštine BPŽ. Ovaj poplavni pašnjak smjestio se južno od sela Gorice u općini Dragalić, a površina mu iznosi 268 ha. Sa zapada, istoka i juga omeđena je poplavnim šumama hrasta lužnjaka. Iva je dio područja važnog za ptice Donja Posavina koje je dio Nacionalne ekološke mreže.

 • Ekološka mreža

U ponedjeljak, 14. rujna 2015., u 11 sati, u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu održati će se Okrugli stol povodom razminiranja i obilježavanja 50-te obljetnice službenog proglašenja prašume Prašnik specijalnim rezervatom šumske vegetacije. Organizator Okruglog stola je Javna ustanova Natura Slavonica, a sufinancira ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Slijedi program Okruglog stola.

11:00  Uvodna riječ

11:10  Zaštićene prašume Prašnik i Muški bunar: Javna ustanova Natura Slavonica

11:20  Zaštita prašumskih područja u Republici Hrvatskoj: Izv.prof.dr.sc.Damir Baričić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma.

11:35  Stanje prašuma u Bosni i Hercegovini:redoviti prof.dr.Dalibor Ballian, Šumarski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

11:50 – 12:00 stanka

12:00  Šumsko-uzgojna istraživanja u sekundarnim prašumama, primjer:“Risnjak“ i „Plitvička jezera“: Dr.sc. Tomislav Dubravac, znanstveni savjetnik, Hrvatski šumarski institut-Zagreb, Zavod za uzgajanje šuma.

12:15  Gospodarenje i zaštita šuma u Republici Argentini: Prof.ing.Valentin Laurić, Departamento de Arboricultura, Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentina

12:30 Očuvanje genetskog koda najstarijeg hrasta lužnjaka: Damir Jelić, dipl.ing.šum., Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška

12:45  Žiranje i očuvanje ostatka izvornih prašuma uz rijeku Savu: Davorin Marković, dipl. ing.biologije, Državni zavod za zaštitu prirode RH, Zagreb.

13:00  Diskusija i Zaključci - predviđeni završetak u 13:30 sati

Moderator okruglog stola: Tomislav Lukić