• Prašnik

  Prašnik (foto: Vesna Andrić)

  Prašnik je prašuma hrasta lužnjaka smještena u neposrednoj blizini sela Novi Varoš u općini Stara Gradiška. Zaštićen je u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije.

  Prašnik je 250-300 godina stara sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Ostatak je slavonske prašume. Još 1929. godine isključen je iz redovnog gospodarenja šumom zbog svoje vrijednosti, a status posebnog rezervata šumske vegetacije dobiva 1965. godine rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu.

 • Muški bunar

  Muški bunar (foto: Dražen Fligić)
  Muški bunar (foto: Dražen Fligić)


  Muški bunar je kao posebno vrijedna šuma hrasta kitnjaka i bukve stara između 200 i 300 godina. Izuzeta je iz redovnog šumskog gospodarenja 1929. godine. Godine 1963. Muški bunar je zaštićen u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije. Dio je ekološke mreže Republike Hrvatske.

 • Bara Dvorina

  Bara Dvorina (foto: Vesna Andrić)
  Bara Dvorina (foto: Vesna Andrić)

  Bara Dvorina proglašena je zaštićenom 1987. u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata. Površina joj je 640 ha te se proteže uz Savu u duljini od 6 km. Granice rezervata ide rijekom Savom od 343. do 334. km (kota 90,6), zatim nasipom do klakarskog grobalja pa okomitom linijom do početne točke. Obuhvaća baru Dvorinu, manje bare, poplavne livade i pašnjake uz bare i poplavnu šumu hrasta lužnjaka (Posjeke).

 • Jelas ribnjaci

  Jelas ribnjaci (foto: Vesna Andrić)

  Jelas ribnjaci zaštićeni su 1995. odlukom Skupštine Županije Brodsko-posavske u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata. Rezervat obuhvaća 125 ha površine ribnjaka. Jelas ribnjaci su dio ekološke mreže NATURA 2000 kao područje očuvanja značajno za ptice Jelas polje i kao područje očuvanja značajno za vrste i staništa Jelas polje s ribnjacima.

 • Jelas polje

  Jelas polje (foto: Dražen Fligić)

  Foto: Dražen Fligić

  Jelas polje zaštićeno je u kategoriji značajnog krajobraza 1995. godine. Ogromna površina od 20.800 ha proteže se na teritoriju grada Slavonskog Broda i općina Oriovac, Bebrina, Sibinj i Brodski Stupnik. Sjeverna granica zaštićenog područja ide autocestom Zagreb - Lipovac, a južna rijekom Savom od ušća Orljave do ušća Mrsunje te prati njihov tok prema sjeveru.

 • Gajna

   

  Posavac na Gajni (foto: M. Pavičić)

  Gajna je u kategoriji značajnog krajobraza (nekadašnji zaštićeni krajolik) zaštićena 1990. godine. Smještena je između sela Oprisavci i Poljanci. Južnu granicu Gajne predstavlja rijeka Sava, a granica se nastavlja savskim nasipom koji je na ovom području odmaknut od Save i tvori džep u koji se smjestila Gajna. Površina krajobraza iznosi 331,7 ha.

 • Pašnjak Iva

  Pašnjak Iva (foto: Dražen Fligić)

  Foto: Dražen Fligić

  Pašnjak Iva najmlađe je zaštićeno područje u Brodsko-posavskoj županiji. Iva je proglašena zaštićenom u kategoriji značajnog krajobraza 14. srpnja 2010. odlukom Županijske skupštine BPŽ. Ovaj poplavni pašnjak smjestio se južno od sela Gorice u općini Dragalić, a površina mu iznosi 268 ha. Sa zapada, istoka i juga omeđena je poplavnim šumama hrasta lužnjaka. Iva je dio područja važnog za ptice Donja Posavina koje je dio Nacionalne ekološke mreže.

 • Ekološka mreža

Zaštićena područja

Sudionici biciklijade ispred najvećeg hrasta u Prašniku (foto V. Andrić)

U sklopu obilježavanja 90 godina od izuzimanja prašuma Prašnik i Muški bunar iz gospodarenja, a na Europski dan bez automobila (22. rujna) održana je biciklijada Nova Gradiška - Pašnjak Iva - Prašnik u organizaciji Biciklističkog kluba "Psunj", Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Nova Gradiška, Općine Stara Gradiška i Javne ustanove Natura Slavonica. Biciklijada je bila planirana u lipnju, u vrijeme održavanja Zelenog tjedna Europske unije, ali je bila nekoliko puta otkazana zbog loših vremenskih uvjeta.

Odazvalo se 30-ak biciklista. Biciklijada je započela kod mladog hrasta posađenog ispred Doma hrvatskih branitelja u Novoj Gradiški, a koji je klon najvećeg hrastovog stabla u Prašniku o čemu je sudionicima biciklijade govorio Mario Bošnjak. Uz ugodnu vožnju lijepim krajobrazom, biciklisti su upoznali Pašnjak Ivu, zaštićen 2010. godine, i Prašnik čija zaštite seže u daleku 1929. godinu. Zaštićena područja ukratko su predstavili organizatori biciklijade. Posebno se zahvaljujemo predsjedniku HŠD Ogranak Nova Gradiška Mariju Bošnjaku i Igoru Vrbaniću iz Biciklističkog kluba "Psunj" koji su puno truda uložili u uspješnu organizaciju ovog događanja.

Kadar iz kratkog filma o zaštićenim područjima Brodsko-posavske županije

Pogledajte kratki film snimljen iz zraka 4 naša zaštićena područja:

značajnog krajobraza Gajne,

posebnog ornitološkog rezervata Bara Dvorina,

značajnog krajobraza Pašnjak Iva,

značajnog krajobraza Jelas polje.

Izradu filma naručila je Turistička zajednica Brodsko-posavske županije.

 

Hrvatski centar za razminiranje završio je razminiranje posebnog rezervata šumske vegetacije Prašnika. U našoj županiji ostaje još jedno minski sumnjivo zaštićeno područje - Muški bunar, prašuma zaštićena također u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije.

Učenici OŠ "Đuro Pilar" Slavonski Brod kraj najvećeg hrasta u Prašniku (foto V. Andrić)

Javna ustanova Natura Slavonica obilježila je Međunarodni dan prašuma zajedno sa učenicima OŠ "Đuro Pilar" Slavonski Brod i djelatnicima Hrvatskih šuma UŠP Nova Gradiška. 24 učenika 7. i 8. razreda posjetili su prašumu Prašnik zaštićenu u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije u ponedjeljak, 17.09.2018. Uz posjet Prašniku, koji je bio glavni događaj dana, posjetili su i meteorološku postaju Gorice Državnog hidrometeorološkog zavoda i značajni krajobraz Pašnjak Iva, također smješten u Goricama. Učenici su, nakon otvorenja, bili i prvi posjetitelji novog vidikovca izgrađenog na Ivi. 

Posjet Prašniku bio je dio projekta Škola u šumi, šuma u školi  koji provode Hrvatske šume. Zahvaljujemo na pozivu na sudjelovanje organizatorici posjeta Katici Nuspahić iz Hrvatskih šuma i upravitelju šumarije Stara Gradiška Krunoslavu Szabi, revirniku, inženjerima i vozačima. Puno hvala učenicima OŠ "Hugo Badalić" Slavonski Brod na pažnji i sudjelovanju te pedagoginji Mirjani Dolibašić-Pešut, psihologinji Emi Dujček i ravnatelju Igoru Nikičiću koji su sve držali pod kontrolom. :) 

Učenici su posjetili meteorološku postaju Gorica (foto V. Andrić)Učenici na Pašnjaku Ivi (foto V. Andrić)Novi vidikovac na Pašnjaku Ivi (foto V. Andrić)U vidikovcu (foto V. Andrić)

Povodom razminiranja i 50. obljetnice proglašenja prašume Prašnik specijalnim rezervatom šumske vegetacije, na Dan prašuma 14. rujna, Javna ustanova Natura Slavonica u Slavonskom Brodu je organizirala okrugli stol o Prašniku. Predavači su bili znanstvenici i stručnjaci iz Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Hrvatskog šumarskog instituta u Zagrebu, Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentina, Hrvatskih šuma d.o.o. Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Javne ustanove Natura Slavonica. Moderirao je Tomislav Lukić.

Nazočne su pozdravili i skup otvorili zamjenik župana Davor Vlaović i ravnatelj Javne ustanove Natura Slavonica Josip Bodrožić-Džakić.

Skupu su nazočili zamjenica župana Brodsko-posavske županije Dunja Magaš, predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode Daniel Springer, pročelnici Miroslav Jarić, Klara Šćuka, Anica Vukašinović, Danijela Krijan Vinković, direktor Turističke zajednice Brodsko-posavske županije Petar Huljić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije Igor Čižmek, voditelj VGI Brodska Posavina Hrvatskih voda Davorin Piha, ravnateljica Muzeja Brodskog Posavlja Danijela Ljubičić-Mitrović, ravnatelj Srednje škole Matija Antun Reljković Slavonski Brod Vlado Prskalo, načelnik Općine Stara Gradiška Velimir Paušić, predstavnici/e Veleučilišta u Slavonskom Brodu, Hrvatskog centra za razminiranje, CTR – Razvojne agencije Brodsko-posavske županije d.o.o., Hrvatskog šumarskog društva – ogranci Slavonski Brod i Nova Gradiška, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, javnih ustanova za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Zagrebačke, Osječko-baranjske i Sisačko-moslavačke županije, predstavnici lokalnih nevladinih udruga Brodska ekološka udruga Zemlja -BEUZ i Brodsko ekološko društvo – BED i drugi.

Okrugli stol je bio posvećen dvjema jedinim slavonskim prašumama Prašniku i Muškom bunaru – obje u Brodsko-posavskoj županiji, a koje su zbog svoje jedinstvenosti izuzete iz šumskog gospodarenja još 1929. godine na inicijativu šumarske struke. Prašnik je jedini izvorni ostatak u Europi poznatih starih slavonskih nizinskih šuma. Ove godine Prašnik je razminiran, a ujedno se obilježava i 50 godina od kada je proglašen specijalnih rezervatom šumske vegetacije. Na okruglom stolu održana su predavanja o ovim jedinstvenim slavonskim prašumama, o planiranim projektima Javne ustanove Natura Slavonica vezanim za Prašnik, o stanju, istraživanjima i zaštiti prašuma u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Argentini, tradicijskom žirovanju svinja u hrvatskim šumama te o najvećem i najstarijem hrastu u Prašniku starom 337 godina i opsega 7,82 m (mjereno na visini od 1,30 m) te načinima na koji se čuva njegov genetski kod.

Okrugli stol je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Potkategorije