Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

U ime Brodsko-posavske županije pročelnica Klara Šćuka te ravnatelj Javne ustanove Natura Slavonica Josip Bodrožić-Džakić i predsjednik Brodskog ekološkog društva-BED-a Šimo Beneš otvorili su poučnu stazu na Gajni 01. listopada 2015. godine. Staza je financirana u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 kojeg provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode sredstvima zajma Svjetske banke. Otvorena je s odgodom nakon nužne sanacije šteta na pašnjaku od katastrofalnih poplava 2014. godine a sadrži 10 panoa vezanih za prirodnu i kulturnu baštinu Oprisavaca, Poljanaca i okolice. Radi specifičnog režima aktivnosti na pašnjaku i poplava posjete se trebaju unaprijed najaviti Javnoj ustanovi Natura Slavonica.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech