Istraživanja šišmiša na zaštićenim poplavnim područjima Brodsko-posavske županije (fotografiju ustupila Mirna Mazija)

U sklopu projekta Savski šimiši provedena su istraživanja na 4 zaštićena područja u Brodsko-posavskoj županiji: posebnom rezervatu šumske vegetacije Prašniku, posebnom ornitološkom rezervatu Bara Dvorina, značajnom krajobrazu Jelas polje i značajnom krajobrazu Gajna.

Istraživanje je vodila Mirna Mazija, a cilj je bio utvrditi vrste šišmiša prisutne na ovim zaštićenim područjima metodama hvatanja šišmiša mrežama te snimanja i anlize ultrazvučnog glasanja šišmiša. Istraživanja su provođena tokom svibnja i srpnja 2016. godine.

Mreže za hvatanje šišmiša postavljene na Gajni (foto Mirna Mazija)

Za točnu determinciju vrste šišmiša treba pažljivo izmjeriti (foto: Mirna Mazija)Za identifikaciju vrsta također su korišteni detektori šišmiša (foto Mirna Mazija)