Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

 

Logo Svjetskog dana šuma 2016

u sklopu projekta Savski šišmiši

u organizaciji:

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica

Hrvatskog šumarskog društva ogranak Slavonski Brod

Hrvatskih šuma Uprava šuma podružnica Nova Gradiška

Javna ustanova Natura SlavonicaHrvatsko šumarsko društvo Ogranak Slavonski BrodHrvatske šume

Učenici OŠ Vladimir Nazor Slavonski Brod su pomogli postaviti kućice za šišmiše u šumu Migalovci

 

Ujedinjeni narodi su posebnom rezolucijom (67/200) usvojenom 2012. proglasili 21. ožujka Svjetskim danom šuma. Cilj je obilježavanja podizati svijest ljudi o važnosti koje šume imaju za ljude. Obilježavanje svake godine ima i posebnu temu. Ovogodišnja je tema Šume i voda, a ključne su poruke sljedeće.

  • Šume smanjuju učinak klimatskih promjena preuzimajući ugljik (u obliku CO2) iz atmosfere i skladišteći ga u obliku organskih spojeva.
  • Riječni slivovi prekriveni šumama i vlažna šumska staništa osiguravaju 75% vode za upotrebu u kućanstvu, poljoprivredi, industriji i za ekološke potrebe.
  • Trećina najvećih gradova u svijetu znatne količine pitke vode za svoje stanovništvo crpe iz zaštićenih šumskih područja.
  • Šume imaju ključnu ulogu u sprječavanju erozija, klizanja zemlje i lavina. Šume lokalno smanjuju štetne učinke poplava.
  • Šume su prirodni pročišćivači voda.

 

Budući da su poplavne šume neka od prirodno najvrjednijih staništa u Brodsko-posavskoj županiji, Svjetski dan šuma, 21. ožujka, zajedno su obilježili Javna ustanova Natura Slavonica i Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Slavonski Brod. Uz pomoć djece iz OŠ Vladimir Nazor iz Slavonskog Broda postavljali su kućice za šišmiše u šumsku sastojinu Migalovci u neposrednoj blizini rijeke Save. Kućice su uz pomoć svojih nastavnika tehničke kulture, Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije i Ustanove izradila djeca tri škole: OŠ Vladimir Nazor Slavonski Brod, OŠ Ivan Meštrović Vrpolje i OŠ Ivan Mažuranić Sibinj PŠ Slobodnica. Preostale kućice u zapadnom dijelu Županije, postaviti će novogradiški ogranak Hrvatskog šumarskog društva. Ova aktivnost je dio projekta Savski šišmiši čiji je nositelj Ustanova, a njezini partneri Hrvatsko šumarsko društvo – ogranci Slavonski Brod i Nova Gradiška, Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije, Brodska ekološka udruga Zemlja – BEUZ i Muzej Brodskog Posavlja. Projekt financiraju zaklade EuroNatur, Aage V. Jensen i Michael Otto Stiftung, a dio je većeg europskog projekta Sava parks koji vode EuroNatur, Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode.

Šišmiši su neizostavan dio zdravih šumskih ekosistema. Kroz projekt Savski šišmiši Ustanova i njezini partneri žele unaprijediti zaštitu ove u Hrvatskoj i svijetu ugrožene skupine životinja i upozoriti na važnost njihova očuvanja. Jedan od ciljeva projekta je i utvrditi svojte šišmiša, koje naseljavaju zaštićena poplavna područja uz Savu, ali i oplemeniti šumska staništa za šišmiše postavljanjem umjetnih kućica u mlade šume. U mladim šumama šišmiši imaju obilje hrane, ali im nedostaje skloništa zbog čega je obično brojnost šišmiša u mladim šumama manja. Postavljanjem kućica u mlade poplavne šume osiguravaju se dodatna skloništa za šišmiše. Budući da se šišmiši hrane brojnim kukcima, koji su štetnici u šumarstvu, zaštita šišmiša i njihovo privlačenje u mlade šume korisni su za šumarstvo. Držeći pod kontrolom brojnost kukaca, koji mogu negativno utjecati na šume i poljoprivredne usjeve, šišmiši imaju pozitivan ekonomski učinak u poljoprivredi i šumarstvu. Šišmiši smanjuju potrebu za uporabom insekticida čime se osigurava zdraviji životni prostor za sve nas.

Više informacija o projektu Savski šišmiši:

http://www.natura-slavonica.hr/projrkti/savski-sismisi.html

Više informacija o Svjetskom danu šuma:

http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/en/

http://www.un.org/en/events/forestsday/

 

 

EuronNaturMichael Otto StiftungAage V. Jensen Charity FoundationHrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirodeJavna ustanova Park prirode Lonjsko polje

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech