Materijale iz projekta Sava-kultura-Natura možete preuzeti ovdje:

Letak iz projekta Sava-kultura-Natura ( PDF, 917 KB)

Brošura iz projekta Sava-kultura-Natura ( PDF, 4.21 MB)

Karta proizvođača iz projektnog područja ( PDF, 1.94 MB)

Karta zaštićenih područja - prednja strana ( PDF, 2.16 MB)

Karta zaštićenih područja - stražnja strana ( PDF, 607 KB)