U prostorijama Zelene akcije u Zagrebu je danas u organizaciji Zelene akcije i Brodskog ekološkog društva (BED) održan seminar pod nazivom „Ekološka mreža - Natura 2000 – zajedno za Savu, zajedno za prirodu “. Na seminaru su prezentirani rezultati projekta i održana izlaganja vezana za zaštitu prirode u RH i EU.
 

 

Seminar Sava - kultura - NaturaSeminar je okupio 30ak predstavnika institucija i udruga koji su nakon izlaganja sudjelovali u konstruktivnoj raspravi, a partneri u projektu pozvali su sve na sutrašnje otvaranje izložbe i ekosajam lokalnih proizvođača u parku Zrinjevac u Zagrebu.

Više o sutrašnjem događaju možete pogledati ovdje, a fotografije s današnjeg seminara ovdje.

Popis predavanja održanih na današnjem seminaru:

- Sava kultura-NATURA – prezentacija rezultata projekta i dosadašnjih aktivnosti – Marko Košak i Luka Tomac, Zelena akcija

- Analiza o mogućnosti sudjelovanja u upravljanju zaštićenim područjima u RH od strane OCD-ova i lokalne zajednice i rad suradničkih vijeća na poplavnom području rijeke Save – Iris Beneš, Brodsko ekološko društvo-BED

- Vijeća za okoliš i suradnička vijeća u zaštićenim područjima kao participativni modeli sudjelovanja javnosti u Dalmaciji – Gabrijela Medunić Orlić i Ivana Grubišić, udruga Sunce

- Natura 2000 područja u Hrvatskoj – Vladimir Hršak, Hrvatska agencija za okoliša i prirodu

- „Korištenje prirodnih dobara i prostora te ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu“ – Vladimir Hršak, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

- Natura 2000 područja u poplavnom području rijeke Save -  JU Natura Slavonica, JU Zeleni prsten i JU Sisačko-moslavačke županije

- Aktualnosti  i zagovarački napori civilnog društva vezani za strateške dokumente i zakonski okvir u zaštiti prirode na nivou RH i EU – Hrvoje Radovanović, Zelena akcija

 

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

Seminar Sava - kultura - Natura