Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Sava - kultura - Natura

P O Z I V

Na prostoru parka Zrinjevac, u petak 04.03.2016. u 12 sati otvara se izložba “Sava - susret kulture i prirode”.

Izložba prikazuje prirodnu i kulturnu baštinu poplavnog područja rijeke Save – bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta te kulturnih tradicija i običaja.

Može se razgledati od 04.03.2016. do 14.03.2016.

Istog dana – 04.03.2016.  od 10-17 sati održat će se i Eko-sajam

Na njemu će se predstaviti mali proizvođači  s tog područja, na prodaju ponuditi svoje proizvode ali i pokazati nešto od kulturnih tradicija.

Dođite, kušajte, kupite i podržite ih!

Med, suhomesnati proizvodi, zimnica, domaća pića, kolači ali i ručni radovi biti će izloženi na štandovima zajedno uz informativne i edukativne materijale.

Veliki dio poplavnog područja rijeke Save su područja koja su zaštićena na nacionalnoj razini ali se u mnogome nalaze i na području ekološke mreže Natura2000 koja povezuje vrijedna prirodna područja na nivou EU-a. To su specifični ekosustavi gdje je opstanak vrsta i staništa u neraskidivoj vezi sa tradicionalnim upravljanjem prostorom te ovisan o dinamici kojoj Sava periodično poplavljuje.

 

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima EU-a, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovuza upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije -  Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

 

Više o projektu pročitajte na:

http://www.natura-slavonica.hr/projrkti/sava-kultura-natura.html

http://zelena-akcija.hr/hr/programi/zastita_prirodnih_resursa/sava_kultura_natura

https://www.facebook.com/pages/Sava-kultura-NATURA/661487053957734?fref=ts

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech