U prostorijama velike vijećnice Brodsko-posavske županije, Trg Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod,

u petak 15.01.2016. godine u 9.00 sati održat će se seminar na temu

„Ekološka mreža - Natura 2000 – zajedno za Savu, zajedno za prirodu “.

Seminar je organiziran u sklopu projekta ‘Sava kultura NATURA’ čiji je nositelj Zelena akcija, a partneri Javna ustanova Natura Slavonica, Brodsko-ekološko društvo - BED, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Projekt se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima EU-a, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Slijedi program seminara!

Program seminara

9.00

Okupljanje u vijećnici

9.15

Sava-kultura-Natura – prezentacija projekta i dosadašnjih aktivnosti – Zelena akcija

 

9.30 -10.00

Natura 2000 u Hrvatskoj – Vladimir Hršak (HAOP)

 

10.00.-10.15

Natura 2000 u Brodsko-posavskoj županija- JU Natura Slavonica

10.15.-10.30.

Diskusija

10.30.-10.45

Pauza za kavu

 

10.45-11.30

„Korištenje prirodnih dobara i prostora te ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu“ – Vladimir Hršak (HAOP)

11.30-12.00

Natura 2000 –Agro-okolišne mjere u Programu ruralnog razvoja - BED

 

12.00-12.15

Diskusija