Izvještaj o održavanju skupa Zajedno za zajedničke pašnjake

U prostorijama općine Oprisavci u četvrtak, 01.10.2015. godine održao se skup na temu „Zajedno za zajedničke pašnjake – zadruge kao mogući model upravljanja“.

Zajednički pašnjaci na poplavnom području rijeke Save su specifični ekosustavi gdje je opstanak vrsta i staništa u neraskidivoj vezi sa tradicionalnim ekstenzivnim načinom ispaše stoke i upravljanjem te ovisan o dinamici kojom Sava plavi pašnjake. Na skupu se naglasila daljnja potreba suradnje sektora zaštite prirode i poljoprivrede te ponudio model zadruge kao organizatora lokalnog stanovništva koje živi i radi na tim prostorima. Bila je to i prigoda za osnivanje neformalne inicijative naziva Zajedno za zajedničke pašnjake u kojoj se nalaze predstavnici javnog i civilnog sektora vezani uz tu tematiku.

Skup je ispred Ministarstva poljoprivrede pozdravila pomoćnica ministra Zrinka Starešinić, ispred županije Brodsko-posavske pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Klara Šćuka te ispred općine Oprisavci načelnik Pejo Kovačević.  Uslijedila su izlaganja predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode,  Agencije za zaštitu okoliša i prirode, Agencije za poljoprivredno zemljište, Hrvatskog centra za zadružno poduzetnišvo te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode - Natura Slavonica uz moderaturu Brodskog ekološkog društva – BED-a.  Predstavljen je dugogodišnji rad na značajnom krajobrazu Gajna u Oprisavcima i ponuđen model Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna kao rješenja za mnogobrojne probleme upravljanja na zajedničkim pašnjacima.  Svi izlagači su poduprli model rada na Gajni uz  prisustvo predstavnika lokalne i regionalne samouprave, Savjetodavne službe, javnih ustanova za zaštitu prirode, članova Pašnjačke zajednice, Suradničkog vijeća značajnog krajobraza Gajna, udruga, Hrvatskih voda, LAG-ova te drugih institucija i pojedinaca uključenih u aktivnosti na Gajni.

Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima EU-a, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije -  Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Više o projektu na https://www.facebook.com/pages/Sava-kultura-NATURA/661487053957734?fref=ts ili www.priroda-bpz.com .