U petak, 10. travnja, stručna savjetnica Javne ustanove održala je predavanje za 36-djece trećih i šestih razreda OŠ "Ljudevit Gaj" Lužani na temu Natura vrsta bijela roda i njezino stanište. Predavanje je održano u suradnji s nastavnicom Zdenkom Aničić, a u sklopu projekta Sava - kultura - Natura.

Predavanje u OŠ Ljudevit Gaj Lužani (foto: Zdenka Aničić)

Predavanje u OŠ Ljudevit Gaj Lužani (foto: Zdenka Aničić)