SavaParks2

U prostorijama info centra Stan na Gajni, 20.07.2015. godine osnovano Suradničko vijeće značajnog krajobraza Gajna.

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima EU-a, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Jedna od bitnih aktivnosti u projektu je i osnivanje suradničkih vijeća uz zaštićena područja kako bi, uz samo stanovništvo vezano uz zaštićena područja, i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Tek nekoliko zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj ima osnovana takva savjetodavna i participativna tijela. Prvo takvo u Brodsko-posavskoj županiji vezano je uz značajni krajobraz  Gajnu kao uspješan primjer dugogodišnje suradnje civilnog i javnog sektora na tom području, a osnivač mu je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica.

U cilju pomirenja različitih potreba i interesa korisnika Gajne, zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti, očuvanja tradicije te održivih gospodarskih i rekreativnih djelatnosti suradničko vijeće djeluje kao platforma za komunikaciju pravnih i fizičkih osoba čije je djelovanje vezano za Gajnu.  Visoki odaziv institucija i pojedinaca te živa i konstruktivna rasprava pokazali su kako zaista postoji potreba za ovakvim forumima i pružili dobru osnovu za daljnje sastanke i rad vijeća.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije -  Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.


 

 

Diljem  Europe 21. svibanj obilježava se kao Natura 2000 dan. Inicijativa je pokrenuta 2013. godine kao rezultat španjolskog LIFE projekta – Zbližavanje ljudi s bioraznolikošću (LIFE11 INF/ ES/ 000.665), u cilju širenja svijesti o važnosti Natura 2000 područja.

Datum 21. svibnja izabran je za obilježavanje Natura 2000 dana, jer je na taj dan 1992. godine usvojena Direktiva o staništima. Ova Direktiva, zajedno s Direktivom o pticama, dovela je do uspostave mreže Natura 2000, mreže sastavljene od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Do sada je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30 000 područja na gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. No, Natura 2000 je manje poznata građanima koji nisu aktivno uključeni u zaštitu prirode. Stoga je cilj obilježavanja Natura 2000 dana podizanje javne svijesti o Natura 2000 ekološkoj mreži. Svečanost je obilježena različitim aktivnostima provedenim od strane državnih i lokalnih vlasti, institucija, lokalnog stanovništva, nevladinih organizacija, obrazovnih institucija i pojedinaca iz svih 28 zemalja članica Europske unije.

Natura 2000 dan obilježili su i sudionici projekta „Sava  kultura  NATURA“ radionicom u Oprisavcima, na kojoj su uz institucionalne i vaninstitucionalne dionike kao potencijalne članove budućeg suradničkog vijeća Gajna sudjelovali i predstavnici udruga i individualnih proizvođača u Brodsko-posavskoj županiji. Projekt je financiran od strane Europske unije u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske. Nositelj Projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a partneri su Brodsko ekološko društvo-BED, Javna ustanova Natura Slavonica, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

Sudionici radionice gestom prikazuju leptira, službeni znak dana Natura 2000

Logo Projekta Sava - kultura - Natura

U sklopu projekta „Sava  kultura  NATURA“ 27. 04. 2015. u Zagrebačkoj županiji, u općini Orle održan je prvi sastanak na kojem su uz institucionalne i vaninstitucionalne dionike kao potencijalne članove budućeg suradničkog vijeća Odransko polje sudjelovali i predstavnici udruga i individualnih proizvođača u Zagrebačkoj županiji. Projekt je financiran od strane Europske unije u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Na poplavnom području rijeke Save takvo je partnerstvo naročito nužno jer mnoge prirodne vrijednosti područja direktno ovise o ljudskim aktivnostima, a Odransko polje je izuzetno važno i u sustavu obrane od poplave jer je prirodna retencija.

Na radionici je diskutirano o posljedicama dugogodišnjeg neriješenog statusa zajedničkih pašnjaka i pogubnom utjecaju na opstanak ljudi na tom prostoru ali i očuvanju biološke raznolikosti budući da je tradicijski način pašarenja jedan od ključnih ekoloških procesa na tom području.

Nakon uvodnog dijela o samom projektu „Sava kultura NATURA“ i predstavljanja Natura 2000 područja Odransko polje – Turopolje, Kata Benac iz Javne ustanove Sisačko-moslavačke županije upoznala je sve prisutne s osnivanjem suradničkog vijeća na području Odranskog polja u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Iris Beneš, Programska koordinatorica iz Brodskog ekološkog društva (BED) predstavila je rezultate analize o mogućnosti sudjelovanja organizacija civilnog društva i lokalne zajednice u upravljanju zaštićenim područjima u RH te dala primjer raspolaganja zajedničkim pašnjacima u vlasništvu RH u obliku pašnjačke zajednice na pašnjaku Gajna, koji je ujedno Natura 2000 područje.

Održane su i rasprave o pitanju zajedničkih pašnjaka, održivom korištenju poplavnih nizinskih šuma, problematici invazivnih vrsta, očuvanju prirodnih retencija duž rijeke Save te održivom turizmu kao novoj gospodarskoj mogućnosti.

Raspravljalo se najviše o aktualnom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i doneseni su zaključci o zajedničkim akcijama prema Ministarstvima zaštite okoliša i prirode te Ministarstva poljoprivrede u svrhu očuvanja zajedničkih pašnjaka.

Poplavna područja koja su zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode kao dijelovi ekološke mreže čine specifične ekosustave na kojima je opstanak vrsta i staništa u neraskidivoj vezi s tradicionalnim ekstenzivnim načinom ispaše stoke. Tijekom vremena, zbog specifičnih prirodnih uvjeta na poplavnim pašnjacima razvile su se izvorne pasmine životinja prilagođene da prežive na navedenim područjima, ali je ujedno i tradicionalni način poljoprivrede i ispaše oblikovalo krajobraz te se na tim područjima razvila velika biološka raznolikost, upravo zbog čega danas uživaju zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode, ali i europske ekološke mreže Natura 2000. Radi se prvenstveno o područjima uz rijeku Savu i njenih pritoka gdje je očuvanje, održavanje i opstanak navedenih područja vezano uz zajedničke pašnjake koje je stoljećima oblikovao seoski način života i izvorne pasmine. Stoga, zajednički pašnjaci moraju ostati prvenstveno na korištenje lokalnom stanovništvu i ekstenzivnom načinu ispaše stoke koja je prilagođena uvjetima života u poplavnim pašnjacima i prirodnim retencijama.

Službeni logo projekta Sava - kultura - Natura

Na Europski dana Natura 2000 mreže, 21. svibnja, pozivamo Vas na radionicu u sklopu projekta Sava – kultura – NATURA koja će se održati u zgradi Općine Oprisavci, Trg Svetoga Križa 16, Oprisavci, s početkom u 10 h. Popodnevni dio radionice održat će se u informacijsko-edukacijskom centru Stan na Gajni.

Logo Europskog dana Natura 2000 Logo Natura 2000

‘Sava – kultura - NATURA’ jedan je od šest nacionalnih projekata koji je izabran za financiranje od strane EU u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Nositelj Projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a partneri su Brodsko ekološko društvo-BED, Javna ustanova Natura Slavonica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije (Zeleni prsten) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 150.000,00 € a odvijati će se na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije 18 mjeseci. Provedba Projekta započela je u rujnu 2014. godine. Projekt sufinancira Ured za udruge Republike Hrvatske.

Projekt predviđa širok raspon aktivnosti – od analize trenutnog stanja i davanja preporuka donositeljima politike na području zaštite prirode, ruralnog razvoja i upravljanja rijekom Savom preko konkretnih akcija u suradnji sa proizvođačima na tom području, koji će im pomoći u boljem plasmanu proizvoda, te promotivnih aktivnosti koje obuhvaćaju izložbe, eko sajam i izradu promotivnih materijala. Jedna od glavnih aktivnosti je osnivanje suradničkih vijeća za zaštićena područja tj. zaštićene pašnjake. Cilj suradničkih vijeća je suradnja svih zainteresiranih dionika (lokalna zajednica, korisnici i upravljači zaštićenim područjima) u upravljanju zaštićenim područjima. Na radionici će sudionici dobiti informacije o Projektu i njegovim ciljevima, o prirodnim vrijednostima posavskih pašnjaka, o mogućnostima uključivanja u suradnička vijeća zaštićenih pašnjaka te će se raspravljati o glavnim problemima korištenja zaštićenih poplavnih pašnjaka, prvenstveno vezano za tradicijsko stočarstvo te druge održive gospodarske aktivnosti na tom području.

Projekt financiraju:

Projekt financira Europska UnijaProjekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

U petak, 10. travnja, stručna savjetnica Javne ustanove održala je predavanje za 36-djece trećih i šestih razreda OŠ "Ljudevit Gaj" Lužani na temu Natura vrsta bijela roda i njezino stanište. Predavanje je održano u suradnji s nastavnicom Zdenkom Aničić, a u sklopu projekta Sava - kultura - Natura.

Predavanje u OŠ Ljudevit Gaj Lužani (foto: Zdenka Aničić)

Predavanje u OŠ Ljudevit Gaj Lužani (foto: Zdenka Aničić)