SavaParks2

U prostorijama velike vijećnice Brodsko-posavske županije, Trg Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod,

u petak 15.01.2016. godine u 9.00 sati održat će se seminar na temu

„Ekološka mreža - Natura 2000 – zajedno za Savu, zajedno za prirodu “.

Seminar je organiziran u sklopu projekta ‘Sava kultura NATURA’ čiji je nositelj Zelena akcija, a partneri Javna ustanova Natura Slavonica, Brodsko-ekološko društvo - BED, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Projekt se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima EU-a, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Slijedi program seminara!

Program seminara

9.00

Okupljanje u vijećnici

9.15

Sava-kultura-Natura – prezentacija projekta i dosadašnjih aktivnosti – Zelena akcija

 

9.30 -10.00

Natura 2000 u Hrvatskoj – Vladimir Hršak (HAOP)

 

10.00.-10.15

Natura 2000 u Brodsko-posavskoj županija- JU Natura Slavonica

10.15.-10.30.

Diskusija

10.30.-10.45

Pauza za kavu

 

10.45-11.30

„Korištenje prirodnih dobara i prostora te ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu“ – Vladimir Hršak (HAOP)

11.30-12.00

Natura 2000 –Agro-okolišne mjere u Programu ruralnog razvoja - BED

 

12.00-12.15

Diskusija

Izložba će se najprije moći pogledati u Velikoj Gorici (autor fotografije: Marko Košak)

U prostorijama Muzeja Turopolja u Velikoj Gorici jučer je u organizaciji Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije održan seminar o zaštićenim područjima, a nakon toga u parku ispred muzeja otvorena izložba Sava – susret kulture i prirode. Izložba je dio edukacijskih i pomotivnih aktivnosti projekta Sava kultura-NATURA kojeg vodi Zelena akcija, te će nakon 10 dana u Velikoj Gorici preseliti u još tri grada u poplavnom području rijeke Save.

Na jučerašnjem događanju se okupilo tridesetak predstavnika institucija, udruga i lokalnih proizvođača, koji su se za vrijeme seminara upoznali s projektom Sava kultura-NATURA te s Natura područjima u Republici Hrvatskoj i Zagrebačkoj županiji, kao i s mogućnošću korištenja različitih mjera kroz Program ruralnog razvoja.

Nakon seminara, u Parku Franje Lučića je Marko Košak iz Zelene akcije ukratko opisao izložbu naglasivši da ona na pedeset fotografija prikazuje prirodne i kulturne vrijednosti, kao i održive prakse poput ekstenzivnog stočarenja u poplavnom području rijeke Save u Hrvatskoj. Potom je izložbu svečano otvorio Nenad Strizrep, pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode, uz pohvalu svim projektnim partnerima i želju za više ovakvih projekata koji se bave očuvanjem i prirodne i kulturne baštine. Građani će izložbu u Velikoj Gorici moći razgledati do 20. prosinca 2015. godine.

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

Osnivanje suradničkog vijeća na Gajni

Često je doživljaj zaštićenih područja takav da se prije svega naglašavaju ograničenja ljudskih aktivnosti i poguban utjecaj koji ljudi imaju na prirodu. Zaštićena područja prirode u poplavnom području rijeke Save u mnogome su rezultat održivih praksi upravljanja prostorom. Prilagođavajući se prirodi i poštujući njene ritmove ljudi na tom području koji još uvijek njeguju tradicionalne prakse upravljanja dokazuju kako ljudi mogu živjeti i obavljati svoje gospodarske aktivnosti u suglasju s prirodom.

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Jedna od bitnih aktivnosti u projektu je i osnivanje suradničkih vijeća uz zaštićena područja kako bi -  ne samo stanovništvo vezano uz njih  - nego i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Tek nekoliko zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj ima osnovana takva savjetodavna i participativna tijela. Od početka projekta u 2015. a nakon konzultacija sa svim zainteresiranima osnovana su tri suradnička vijeća – za područje Odranskog polja i Turopoljskog luga u Zagrebačkoj županiji, za Sunjsko polje u Sisačko-moslavačkoj županiji i za značajni krajobraz Gajnu u Brodsko-posavskoj županiji. U cilju pomirenja različitih interesa, zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti ali i očuvanju tradicije te održivih gospodarskih i rekreativnih djelatnosti suradničko vijeće djeluje kao platforma za komunikaciju pravnih i fizičkih osoba koji su na neki način vezani uz određeno zaštićeno područje.

Visoki odaziv institucija iz svih sektora – zaštite prirode, šumarstva, vodnog gospodarstva, poljoprivrede, turizma, policije, lokalne samouprave, civilnog sektora te pojedinaca koji žive na tim prostorima te živa i konstruktivna rasprava na sastancima pokazali su kako zaista postoji potreba za ovakvim forumima i pružili dobru osnovu za daljnje sastanke i rad vijeća.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

Tlo kao neobnovljiv resurs izuzetno je bitno za opstanak čovječanstva. Nezamjenjivi su doprinosi tla u proizvodnji hrane, održavanju kvalitete voda, energetskoj sigurnosti, ublažavanju procesa smanjenja biološke raznolikosti te ublažavanju utjecaja klimatskih promjena. Tla su od iznimne važnosti za ekosustav i povećavaju otpornost prema poplavama i sušama, no još uvijek ne pridajemo dovoljno pažnje ovom značajnom resursu u kojem se nalazi četvrtina bioraznolikosti na Zemlji. Povodom Međunarodnog dana tla koji se održava 05.12. želimo ukazati na podršku održivim praksama koje čuvaju tlo i biološku raznolikost.

Svjetska organizacija za poljoprivredu (FAO) procjenjuje da je trećina globalnog tla degradirana radi erozije, zbijanja tla, izgradnje, salinizacije, osiromašenja organskim i hranjivim tvarima, zakiseljenjem, onečišćenjem i drugim procesima uzrokovanih neodgovarajućim i neodrživim načinima upravljanja tlom, a čak dva hektara tla dnevno nestaje pod pritiskom urbanizacije. Zbog tih je razloga UN 2015. godinu proglasio Međunarodnom godinom tla koja završava 05.12.2015. – Međunarodnim danom posvećenom tlu.

Zelena akcija i Brodsko ekološko društvo-BED godinama prate problem zajedničkog korištenja poljoprivrednog zemljišta u RH. Na području uz rijeku Savu ti su poplavni pašnjaci i jedni od mjesta najveće bioraznolikosti i očuvanja kulturne tradicije ekstenzivnog pašarenja. Tijekom vremena, zbog specifičnih prirodnih uvjeta na takvim poplavnim pašnjacima rijeke Save razvile su se izvorne pasmine životinja prilagođene da prežive na navedenim područjima. Ujedno je tradicionalni način poljoprivrede i ispaše oblikovao krajobraz te se na tim područjima razvila velika biološka raznolikost, zbog čega su danas zaštićeni temeljem Zakona o zaštiti prirode, ali i europske ekološke mreže Natura 2000.

Stoga su se svi partneri kroz projekt Sava kultura Natura zalagali da zajednički pašnjaci ostanu prvenstveno na korištenje lokalnom stanovništvu i ekstenzivnom načinu ispaše stoke koja je prilagođena uvjetima života u poplavnim pašnjacima i prirodnim retencijama. Upravo su prirodne retencije dokaz da prirodne, očuvane rijeke i njihove poplave nisu štetne, nego da predstavljaju izuzetnu prirodnu baštinu. Prirodne retencije su izuzetno važne i za pročišćavanje voda i očuvanje kvalitete podzemnih voda. Tu gdje su ljudi naviknuti živjeti uz ritam prirode uz sve teškoće koje to donosi nalaze se retencije - mjesta koja primajući višak vode u poplavama smanjuju rizike i štete od poplava do kojih može doći nizvodno, posebice u gradovima. Zato se zajedno zalažemo za očuvanje takvih praksi i predjela koji pružaju mnoge ekološke i ekonomske usluge ostatku stanovništva.

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

«Ovo priopćenje izrađeno je u projektu financiranom od strane Europske unije. Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Zelene akcije i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH.»

“This statement has been produced within the project financed by the European Union. The contents of this statement are the sole responsibility of Zelena akcija and can in  no way be taken to reflect the views of the European Union and Goverment Office for Cooperation with NGOs.”


Izvještaj o održavanju skupa Zajedno za zajedničke pašnjake

U prostorijama općine Oprisavci u četvrtak, 01.10.2015. godine održao se skup na temu „Zajedno za zajedničke pašnjake – zadruge kao mogući model upravljanja“.

Zajednički pašnjaci na poplavnom području rijeke Save su specifični ekosustavi gdje je opstanak vrsta i staništa u neraskidivoj vezi sa tradicionalnim ekstenzivnim načinom ispaše stoke i upravljanjem te ovisan o dinamici kojom Sava plavi pašnjake. Na skupu se naglasila daljnja potreba suradnje sektora zaštite prirode i poljoprivrede te ponudio model zadruge kao organizatora lokalnog stanovništva koje živi i radi na tim prostorima. Bila je to i prigoda za osnivanje neformalne inicijative naziva Zajedno za zajedničke pašnjake u kojoj se nalaze predstavnici javnog i civilnog sektora vezani uz tu tematiku.

Skup je ispred Ministarstva poljoprivrede pozdravila pomoćnica ministra Zrinka Starešinić, ispred županije Brodsko-posavske pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Klara Šćuka te ispred općine Oprisavci načelnik Pejo Kovačević.  Uslijedila su izlaganja predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode,  Agencije za zaštitu okoliša i prirode, Agencije za poljoprivredno zemljište, Hrvatskog centra za zadružno poduzetnišvo te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode - Natura Slavonica uz moderaturu Brodskog ekološkog društva – BED-a.  Predstavljen je dugogodišnji rad na značajnom krajobrazu Gajna u Oprisavcima i ponuđen model Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna kao rješenja za mnogobrojne probleme upravljanja na zajedničkim pašnjacima.  Svi izlagači su poduprli model rada na Gajni uz  prisustvo predstavnika lokalne i regionalne samouprave, Savjetodavne službe, javnih ustanova za zaštitu prirode, članova Pašnjačke zajednice, Suradničkog vijeća značajnog krajobraza Gajna, udruga, Hrvatskih voda, LAG-ova te drugih institucija i pojedinaca uključenih u aktivnosti na Gajni.

Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima EU-a, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije -  Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Više o projektu na https://www.facebook.com/pages/Sava-kultura-NATURA/661487053957734?fref=ts ili www.priroda-bpz.com .