Foto: Iris Beneš (BED)

Pri kraju je projekt Vlažna staništa za život koji se na Gajni provodi od kraja 2018. godine. Nositelj projekta je Brodsko-ekološko društvo - BED, a partner Javna ustanova Natura Slavonica. Projekt financiraju zaklada EuroNatur i Mreža europskih sela roda u sklopu poziva Obnova vlažnih livada i pašnjaka.

Opći cilj predloženog projekta je zaštita, očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti na zaštićenom području Gajna u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije uz poplavno područje rijeke Save. Specifični ciljevi kroz provedbu projekta su:
1. izravno utjecati na očuvanje biološke raznolikosti osiguravanjem povoljnog vodnog režima u vrijeme suše - dovođenja slatke vode u depresije;
2. obrazovanje i promicanje usluga vlažnih staništa za šire društvo.

U sklopu projekta izrađena je brošura bazirana na postojećoj poučnoj stazi na Gajni koju su osmislile djelatnice BED-a i Javne ustanove. Staza je izrađena kao dio projekta Stan na Gajni koji je bio dio velikog Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) Ministarstva zaštite okoliša i energetike financiranog zajmom Svjetske banke.

Letak i brošuru iz projekta Vlažna staništa za život možete preuzeti ovdje:

Letak ( PDF, 587 KB)

Brošura ( PDF, 3.65 MB)