Slavonsko-srijemsko podolsko govedo (foto: Mario Pavičić)
Slavonsko-srijemsko podolsko govedo (foto: Mario Pavičić)

Projekt Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje biološke raznolikosti i razvoj ekološke svijesti kroz uzgoj hrvatskih autohtonih pasmina i poticanje ekološke proizvodnje financiran je iz programa CARDS 2004 "Support to Civil Society Organizations active in the Field of Environment Protection and Sustainable Development". Nositelj projekta je bilo Brodsko ekološko društvo, a suradnik u projektu Javna ustanova. Partneri u projektu bili su Turistička zajednica Brodsko-posavske županije i općina Oprisavci, a Turistička zajednica općine Oprisavci je bila suradnik u projektu.

 

Cilj projekta je očuvanje hrvatskih autohtonih pasmina (slavonsko-srijemsko podolsko govedo, posavski konj, crna slavonska svinja) te biljnih zajednica pašnjaka. Također je projekt provođen kako bi se stvorili preduvjeti za uzgoj stoke koji će biti ekonomski nezahtjevan te će dati ekološki proizvod koji će biti važan dio turističke ponude ovoga kraja. Dio projekta bilo je i stvaranje osnovnih preduvjeta za održivi turizam u ovom kraju kao važne mogućnosti za razvoj ovdašnjeg gospodarstva i zapošljavanje lokalnog stanovništva.

Neke od aktivnosti projekta bile su nabava podolaca, posavskih konja i crnih slavonskih svinja, postavljanje električnog pastira napajanog solarnim pločama, izgradnja povišenog platoa za stoku u vrijeme poplave, zapošljavanje čuvara na Gajni, obilježavanje biciklističke staze do Gajne te edukacijske aktivnosti. Projekt se provodio godinu i pol dana, a završen je početkom jeseni 2009.