Ostali projekti

U nastavku slijedi tekst natječaja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu!

 

Dragi prirodoljupci i oni koji će to tek postati,

s veseljem vas obavještavamo kako i ove godine organiziramo potragu za jelenkom, alpinskom i velikom četveropjegom strizibubom. Vaš odaziv na našu akciju raste iz godine u godinu. 2015. kada je akcija tek započela, dobili smo ukupno 121 vašu dojavu dok se prošle godine taj broj višestruko povećao i dosegnuo 523 dojave. Nadamo se kako će i ove godine Vaš odaziv biti jednak ako ne i veći.

Ako ste sudjelovali i prijašnjih godina, znate zašto su nam ove vrste važne, a za sve ostale koji su se prvi puta uključili evo nekoliko razloga zašto su nam one bitne i zanimljive:

-          pripadaju jednoj od najugroženijih skupina kornjaša - saproksilnim kornjašima, čije se ličinke hrane umirućim i raspadajućim drvetom.

-          bogatstvo saproksilnih kornjaša odražava očuvanost, kvalitetu i raznolikost staništa te se stoga često koriste kao indikatori stanja ekosustava;

-          ugrožene su zbog  promjena povoljnih životnih uvjeta i uništavanja staništa gdje obitavaju (nedostatak trulih stabla i panjeva bitnih za razvoj ličinki, prekomjerna sječa šuma i sl.);

-          navedene su na dodacima  EU Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore Europske unije, zbog čega je Hrvatska odredila područja važna za njihovo očuvanje koja su dio Ekološke mreže Republike Hrvatske, a time i Natura 2000 ekološke mreže Europske unije, a njihovo je stanje očuvanosti Hrvatska dužna pratiti i očuvati ga u povoljnom stanju;

-          kroz potragu, širimo svijest o važnosti i ugroženosti ovih vrsta te ih aktivno uključujemo u očuvanje prirode koja ih okružuje.

Uključiti se mogu svi. Sve što trebate je kada pronađete jednu od navedenih vrsta, pokušajte ih fotografirati te nam pošaljite fotografiju i sljedeće podatke na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. :

  • datum kada ste ga/ ih vidjeli
  • lokaciju gdje ste ga/ ih vidjeli (GPS ili opisnu ako nemate GPS uređaj)
  • vrijeme kada ste ga/ ih vidjeli
  • ime i prezime opažača

I ove godine smo osigurali nagrade za svaki 100. prijavljeni nalaz kao i za najbolju fotografiju ili video jelenka, velike četveropjege ili alpinske strizibube. Razloga je i više nego dovoljno da se uključite u akciju.

JELENAK

 

ALPINSKA STRIZIBUBA

 

VELIKA ČETVEROPJEGA STRIZIBUBA

 

Preuzeto sa: http://www.dzzp.hr/novosti/bez-podkategorije/jeste-li-ih-vidjeli!-1551.html

Izgled planiranog centra u Prašniku

Javna ustanova je krajem travnja 2017. prijavila projektni prijedlog „PRAŠNIK...PRAstara Šuma - Naš Izvor Kreativnosti“ na natječaj Promicanje održivog razvoja prirodne baštine iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Operativni program Konkurentnost i kohezija). Ukupna vrijednost projekta je 13.957.659,76 kn.

Predavanje u OŠ
Predavanje u OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac PŠ Slavonski Kobaš (foto Julijana Kolundžić)

U četvrtak, 16. ožujka 2017., u OŠ "Dr. Stjepana Ilijaševića" Oriovac PŠ Slavonski Kobaš stručna savjetnica Javne ustanove održala je predavanje za 50-ero djece prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda. Predavanje je organizirano u suradnji s nastavnicom Julijanom Kolundžić u svrhu uključivanja djece u međunarodni projekt Spring Alive.

Zelena čistka 2017. (foto V. Andrić)
Zelena čistka 2017. (foto V. Andrić)

Povodom Dana planeta Zemlje, a u sklopu akcije Zelena čistka, dana 21.04.2017. Šumarija Slavonski Brod i Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Slavonski Brod zajedno s lokalnim udrugama i volonterima provodila je akciju čišćenja divljeg odlagališta otpada u gospodarskoj jedinici Južni Dilj, u blizini sela Zdenci. Akciji se na terenu pridružila i Javna ustanova Natura Slavonica. Naporima svih sudionika te uz pomoć mehanizacije, uklonjena je veća količina otpada iz šume.

 

Voditelj projekta Saša Likić (foto V. Andrić)

Istraživanje kvalitete zraka pomoću lišajeva na području Slavonskog Broda je provedenou u sklopu projekta HR.3.2.01 - 0130 Lišajevi kao bioindikatori zagađenja u okolišu (OkoLIŠ) koji je financirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Prioriteta 3 Unaprijeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju , Mjere 3.2. Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" 2007.-2013. Namjenska bespovratna sredstva ESF-a predstavljaju 85% uklupnih prihvatljivih troškova, dok nacionalna sredstva RH predstavljaju 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Projekt je realiziran na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Slavonski Brod ima jedan od najvećih problema s kvalitetom zraka u Hrvatskoj, prvenstveno zbog rafinerije nafte koja se nalazi u njegovoj neposrednoj blizini. Stoga je šire područje Slavonskog Broda odabrano kao mjesto istraživanja. Kako bi se istražio utjecaj rafinerije nafte na kvalitetu zraka okolnog područja, u sklopu ovog projekta analizirani su lišajevi na 20 ploha u radijusu od 20 km oko rafinerije u Bosanskom Brodu. Plohe su postavljene samo na teritoriju Republike Hrvatske.

Lišajevi se ubrajaju među najpoznatije bioindikatore i biomonitore kvalitete zraka. Ono što im to omogućuje je nedostatak kutikule i činjenica da svu vodu i tvari potrebne za život u cijelosti primaju iz zraka. U sklopu istraživanja analizirana je koncentracija metala i nemetala u uzorcima lišajeva, s obzirom na kontrole koje su sakupljene na području s viskom kvalitetom zraka. Na dvije plohe koje se nalaze na manje od 2 km od rafinerije nafte (uz rijeku Savu) nisu pronađeni lišajevi, stoga je na tim plohama sakupljena kora drveća za analize metala i nemetala. Sam izostanak lišajeva na kori drveća pokazatelj je niske kvalitete zraka. Na lišajevima su također napravljene dodatne analize fizioloških pokazatelja kao što je sadržaj fotosintetskih pigmenata. Dobiveni rezultati ukalzuju da je smanjena kvaliteta zraka na području samog Grada Slavoskog Broda, gdje sinergistički djeluju blizina i položaj rafinerije spram grada te samo oenčišćenje iz grada, kao što je promet. U sklopu projekta izrađene su karte onečišćenja, s obzirom na vrstu onečišćujuće tvari. Lišajevi su se pokazali kao dobri za biomonitoring područja te se planiraju buduća istraživanja.

Predavanje u Slavonskom Brodu, gdje su prezentirani rezultati istraživanja, su održali istraživači na projektu poslijedokorand dr. sc. Saša Likić i doktorandica Maja Maslać, mag. biol. exp.

Maja Maslać, istraživač na projektu (foto V. Andrić)