Ostali projekti

Nova nastamba za ptice močvarice (foto V. Andrić)

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj (22. svibnja) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije otvorila je novu nastambu za ptice močvarice izgrađene u sklopu projekta Zaštita ptica močvarica i njihova staništa u Brodsko-posavskoj županiji. Projekt su financirali Zaklada Adris i nositelj Projekta Javna ustanova. Suradnik u Projektu bio je Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja u Ruščici u kojem su se odvijale glavne aktivnosti Projekta.

 

Tehnička izvedba Projekta bila bi nemoguća bez djelatnika i mehanizacije Hrvatskih voda VGI "Brodska Posavina" (foto V. Andrić)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije i Hrvatske vode - Vodnogospodarska ispostava „Brodska Posavina“ zajednički su obilježile Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan zaštite biološke raznolikosti (22. svibanj) obnovom napuštenog staništa za bregunice u blizini sela Zbjeg, 15 km jugozapadno od Slavonskog Broda.

Mladi štekavac (foto Mario Pavičić)
Štekavac je najveća grabljivica na području Panonske nizine i najveći orao u Hrvatskoj. Od glave do repa dug je do 90 cm, a raspon krila doseže mu gotovo 2,50 m.

U gradovima je sve manje vrtova i zelenih površina koji leptirima osiguravaju sklonište i hranu. Mi smo učenici 4. d razreda Područne škole Kolonija OŠ Đuro Pilar iz Slavonskog Broda. Uz pomoć i suradnju s Javnom ustanovom odlučili su urediti u školi maleni vrt pun biljaka koje privlače leptire. Vrt smo posadili u jesen prošle godine. Nadamo se da ćemo u proljeće zabilježiti i prve leptire. O tome ćete dalje moći čitati na ovim stranicama.

Listopad 2013. - sadnja vrta

Slavonsko-srijemsko podolsko govedo (foto: Mario Pavičić)
Slavonsko-srijemsko podolsko govedo (foto: Mario Pavičić)

Projekt Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje biološke raznolikosti i razvoj ekološke svijesti kroz uzgoj hrvatskih autohtonih pasmina i poticanje ekološke proizvodnje financiran je iz programa CARDS 2004 "Support to Civil Society Organizations active in the Field of Environment Protection and Sustainable Development". Nositelj projekta je bilo Brodsko ekološko društvo, a suradnik u projektu Javna ustanova. Partneri u projektu bili su Turistička zajednica Brodsko-posavske županije i općina Oprisavci, a Turistička zajednica općine Oprisavci je bila suradnik u projektu.