Rodino gnijezdo na krovu štaglja (foto iz arhive Javne ustanove)

I u 2013. godini Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije nastavlja provoditi projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (lat. Ciconia ciconia). Vlasnici različitih objekata (uključujući kuće, škole, crkve, štagljeve, garaže, pušnice…), koji na krovu i/ili dimnjacima imaju aktivno rodino gnijezdo, imaju pravo na naknadu u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu. Naknada je namijenjena održavanju, čišćenju i obnovi krovišta. U prošloj godini je u sklopu istog projekta isplaćeno 70 naknada ukupne vrijednosti 49.000,00 kn. Polovicu ovoga iznosa financira Brodsko-posavska županija, a polovicu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Pravo na isplatu naknade imaju fizičke i pravne osobe koje su vlasnici/korisnici objekata s gnijezdom. Naknada se NE MOŽE ostvariti za gnijezda izgrađena na stablima ili banderama makar se nalazili i u dvorištima vlasnika. Također se naknada ne isplaćuje za gnijezda za koja je vidljivo da više nisu aktivna tj. u njima se ove godine nisu gnijezdile rode.

Da bi ostvarili pravo na naknadu, vlasnici objekta moraju na adresu Javne ustanove poslati podacima ispunjeni i potpisani Zahtjev za isplatu naknade te također ispunjenu i potpisanu Izjavu o istinitosti podataka navedenih u Zahtjevu. Obrasce dokumenta, koje je potrebno ispuniti i potpisane poslati, možete preuzeti ovdje!

ZA PRIVATNE KORISNIKE:

Zahtjev za isplatu naknade ( PDF, 393KB)

Izjava o istinitosti podataka ( PDF, 284KB)

ZA PRAVNE OSOBE:

Zahtjev za isplatu naknade ( PDF, 392KB)

Izjava o istinitosti podataka ( PDF, 286KB)

 

Novi korisnici, koji nikada nisu primali naknadu za gnijezdo, uz navedena dva dokumenta moraju priložiti i:
- kopiju osobne karte (Molimo kopirati obje strane kartice!),
- kopiju vlasničkog ili posjedovnog lista koji dokazuje da je objekt s gnijezdom tj. katastarska čestica s objektom u njihovom vlasništvu (prihvatljiv je i ispis s interneta),
- kopiju kartice tekućeg ili žiro računa na koji će biti izvršena isplata (Molimo, kopirati obje strane kartice!) ili dokument koji je izdala banka, a dokazuje vlasništvo podnositelja zahtjeva nad računom za isplatu.

Stari korisnici za ostvarenje prava na naknadu moraju podnijeti samo Zahtjev i Izjavu na adresu Javne ustanove ako se ranijih godina priložena dokumentacija nije mijenjala. Ukoliko su stari korisnici mijenjali osobnu kartu, tekući ili žiro račun, korišten za isplate ranijih godina, te su se mijenjali dokumenti kojima se dokazuje vlasništvo nad objektom/katastarskom česticom, uz Zahtjev i Izjavu također moraju priložiti kopije dokumenta koji su promijenjeni.

Podnesene zahtjeve za naknadu proučit će Povjerenstvo i usporediti ih s podacima koje su djelatnici Javne ustanove prikupili na terenu. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće biti uvaženi.

Molimo potencijalne korisnike naknade da podnesu zahtjev za isplatu naknade najkasnije do 31. srpnja 2013. godine (srijeda). Zahtjev s potrebnom dokumentacijom pošaljite poštom ili osobno donesite. Dokumentacija poslana faksom ili e-mailom neće se razmatrati.

Zahtjeve šaljite na adresu:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije
Trg pobjede 26A
35 000 Slavonski Brod.

Ukoliko imate pitanja vezano za naknadu ili Projekt, možete se javiti djelatnicima Javne ustanove na telefon 035/409 042, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno na gore navedenu adresu.