Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Djelatnici Javne ustanove su obišli lokacije svih gnijezda utvrđenih u Projektu u 2010. godini.  Također su obišli i sela s područja rasprostranjenosti roda u Brodsko-posavskoj županiji, u kojima gnijezda 2010. godine nisu bila zabilježena, a u svrhu bilježenja eventualnih novih gnijezda. Sva nova gnijezda su fotografirana, zabilježena je njihova lokacija (adresa) i GPS koordinate. Digitalne fotografije i koordinate gnijezda pohranjene su u arhivu Javne ustanove.

 

Prilikom monitoringa djelatnici Javne ustanove ostavljali su korisnicima, koji mogu ostvariti naknadu iz Projekta, pripremljeni obrazac za unošenje potrebnih podataka o gnijezdu, objektu, na kojem je smješteno, te vlasništvu i vlasniku objekta. Također su potencijalnim korisnicima naknade dali upute o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno podnijeti radi ostvarenja prava na naknadu. Zaprimljena dokumentacija je pohranjena u arhivu Javne ustanove.

Na području Županije u 2011. godini zabilježeno je 134 gnijezda. 82 od njih se nalazi na stambenim i gospodarskim objektima i neposredno iznad njih te ispunjavaju uvjete potrebne za isplatu naknade. 52 gnijezda su na banderama, stupovima električne rasvjete, drveću te ne udovoljavaju propisanim zahtjevima za isplatu naknade. U Javnu ustanovu su stigli valjani zahtjevi 66 korisnika (za ukupno 70 gnijezda) s pripadajućom dokumentacijom. Važeći zahtjevi pripadali su  fizičkim i pravnim osobama s vlasništvom i/ili pravom korištenja objekta s rodinim gnijezdom. Za njih su naknade isplaćene na tekuće ili žiro račune korisnika u ukupnom iznosu od 49.000,00 kn. Sukladno Sporazumu o suradnji na realizaciji projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode“ između Fonda za zaštitu okoliša i 11 županija (među njima i Brodsko-posavskom županijom) potpisanog 21. srpnja 2010., polovica tih sredstava osigurano je iz darovnice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu sredstava osigurala je Brodsko-posavska županija tj. Javna ustanova.

U odnosu na 2010. godinu zabilježeno je smanjenje broja gnijezda – 148 gnijezda u 2010., 134 gnijezda u 2011. Također je kroz monitoring uočena jako velika uspješnost podizanja mladih roda u 2011. godini. Ove godine su djelatnici Javne ustanove po prvi puta vodili preciznu statistiku broja mladih ptica u gnijezdima. Zabilježeno je čak 296 mladih što je ohrabrujući podatak s obzirom na 2010. godinu. Svi prikupljeni podaci o gnijezdima i korisnicima naknade uvedeni su u bazu podataka za 2011. godinu koja se čuva u Javnoj ustanovi te ju je moguće dobiti na uvid.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech