Bijela roda

Važan dio rada Javne ustanove predstavlja praćenje stanja populacije strogo zaštićenih i zaštićenih svojti te projekti i akcije za njihovu zaštitu. Ovakve aktivnosti se moraju poduzimati uz uključivanje drugih stručnih i znanstvenih institucija te specijalista zoologa ili botaničara kako bi imali željeni pozitivni učinak na ugroženu populaciju. Treba naglasiti da se sve aktivnosti zaštite moraju provoditi isključivo uz dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode te u suglasnosti s uvjetima zaštite koje Ministarstvo izdaje.
Vlasnici objekata s rodinim gnijezdom na krovu primali su novčanu naknadu(foto M. Pavičić)

I u 2011. godini proveden je program prstenovanja mladih roda (lat. Ciconia ciconia) u gnijezdu u organizaciji Brodske ekološke udruge Zemlja (BEUZ), a u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije.

Djelatnici Javne ustanove su obišli lokacije svih gnijezda utvrđenih u Projektu u 2010. godini.  Također su obišli i sela s područja rasprostranjenosti roda u Brodsko-posavskoj županiji, u kojima gnijezda 2010. godine nisu bila zabilježena, a u svrhu bilježenja eventualnih novih gnijezda. Sva nova gnijezda su fotografirana, zabilježena je njihova lokacija (adresa) i GPS koordinate. Digitalne fotografije i koordinate gnijezda pohranjene su u arhivu Javne ustanove.

U sklopu pilot projekta "Zaštita i očuvanje bijele rode u Brodsko-posavskoj županiji", čiji je nositelj Javna ustanova za upravljanje zaštitćenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije, obuhvaćen je i program prstenovanja mladih roda u gnijezdu.


Prstenovanje u Oprisavcima (foto V. Andrić)


Vlasnicima obekata s rodinim gnijezdima na krovu i dimnjacima
isplaćene su novčane naknade i u 2010. godini

U 2010. godini Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije je drugu godinu za redom provodila projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ čiju provedbu financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Važan dio Projekta je monitoring i isplata naknada korisnicima za obnovu krovišta, dimnjaka i ostalih dijelova objekata na kojima se gnijezdi bijela roda.