Upravno vijeće

Ovdje možete pogledati i preuzeti zapisnike sjednica Upravnog vijeća u 2019. godini:

 

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 613KB)

Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 659KB)

Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 606KB)

Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 598KB)

Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 669KB)

Ovdje možete pogledati pozive s dnevnim redom sjednica Upravnog vijeća u 2019. godini:

 

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 432KB)

Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 442KB)

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 428KB)

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 417KB)

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 441KB)