Pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. Javne ustanove Natura Slavonica možete pogledati/preuzeti ovdje u dva formata:

Godišnje izvješće za 2017. ( PDF, 213 KB)

Godišnje izvješće za 2017. ( CSV, 19 KB)

.

Ovdje možete pogledati predložak obrasca Upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija:

Obrazac ( PDF, 85KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. Javne ustanove Natura Slavonica možete pogledati/preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće za 2015. ( PDF, 213 KB)

.

Ovdje možete preuzeti Plan savjetovanja s javnošću Javne ustanove Natura Slavonica za 2018. godinu:

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu ( PDF, 255KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. Javne ustanove Natura Slavonica možete pogledati/preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće za 2016. ( PDF, 214 KB)

.