Opća skupština Ujedinjenih naroda 2012. godine proglasila je 21. ožujka Svjetskim danom šuma. Cilj je toga dana u godini podizati svijest o važnosti svih tipova šuma. Ove godine tema obilježavanja je Šume i edukacija, a moto je: Naučite voljeti šume! Ova tema potiče sve oblike edukacije na svim razinama kako bi se postiglo održivo upravljanje šumama i zaštita biološke raznolikosti. Zdrave šume znače zdrave lokalne zajednice i uspješnu ekonomiju.

Svjetski dan šuma 2019.

Ključne poruke Ujedinjenih naroda ove godine povodom Svjetskog dana šuma su sljedeće!

  • Razumjeti naše šume i održati ih zdravima je ključno za budućnost. Šume će biti važnije nego ikad kada svjetska populacija dosegne broj od 8,5 milijardi do 2030. godine.
  • Nikad niste previše mladi da počnete učiti o drveću. Pomaganje djeci da se povežu s prirodom stvara buduće generacije koje su svjesne dobrobiti od drveća i šuma i svjesne potrebe za odživim upravljanjem šumama.
  • I moderna i tradicionalna znanja ključ su za očuvanje šuma zdravima. Šumari trebaju poznavati i razumjeti šumu dobro, a također i koristiti najnovije tehnologije tako osiguravajući praćenje stanja naših šuma i upravljanje šumama na održiv način.
  • Ulaganja u edukaciju o šumama mogu promijeniti svijet nabolje. Države trebaju osigurati da znanstvenici, zakonodavci, šumari i lokalne zajednice rade zajedno spriječavajući deforestaciju i obnavljajući degradirane krajobraze.
  • Za žene i muškarce edukacija o šumama treba biti jednako dostupna. Osiguravanje ravnopravnijeg udjela žena u edukaciji o šumama osnažuje žene iz ruralnih područja da održivo upravljaju šumama.

Ove godine u Brodsko-posavskoj županjii obilježavamo važnu obljetnicu za šumare, biologe i zaštitare prirode: 90 godina kako su prašume Prašnik (nizinska prašuma hrasta lužnjaka u općini Stara Gradiška) i Muški bunar (prašuma hrasta kitnjaka i bukve smještena na Psunju u općini Okučani) izuzete iz gospodarenja. Šumari su daleke 1929. godine na ovaj način sačuvali iskonske slavonske šume da na njima uče buduće generacije stručnjaka i znanstvenika. Ovu godinu možemo nazvati i  početkom zaštite prirode na teritoriju današnje Brodsko-posavske županije, a vjerojatno i u širem području Slavonije. Ove prašume danas imaju status posebnih rezervata šumske vegetacije pod zajedničkom upravom Hrvatskih šuma d.o.o. Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica.

Ovu važnu obljetnicu zajednički obilježavaju Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Nova Gradiška, Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica. U sklopu obilježavanja planiran je niz aktivnosti od ožujka do listopada, a one uključjuju seminare i predavanja, stručno vođenje za školsku djecu i zainteresiranu javnost, biciklijadu, izložbu fotografija, izradu promotivnih materijala i pojačanu suradnju s medijima u podizanju svijesti javnosti o važnosti očuvanja prašuma i drugih vrijednih šuma na području Brodsko-posavske županije i Uprave šuma Podružnica Nova Gradiška. Aktivnosti ćemo povezati i s drugim srodnim događanjima i obilježavanjima, a posebno sa Zelenim tjednom Europske unije, koji će prigodno obiježiti Brodsko-posavska županija u svibnju ove godine ove godine službenim partnerskim događanjem (nositelj partnerskog događanja je Brodsko-posavska županija, a suradnici Javna ustanova Natura Slavonica, novogradiški i slavonskobrodski ogranak Hrvatskog šumarskog društva i Brodsko ekološko društvo - BED), sa Svjetskim danom šuma, Danom zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, Međunarodnim danom biološke raznolikosti i Svjetskim danom prašuma.

Obilježavanje je započelo predavanjem održanim u velikoj vijećnici Grada Nove Gradiške na Svjetski dan šuma, 21. ožujka, u organizaciji Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Nova Gradiška i Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Predavanja s temama „Prilagodljivost hrasta lužnjaka na sušni stres“ (predavač  doc. dr. sc. Željko Škvorc) i „Zaštita i upravljanje prašumama u Hrvatskoj“ (predavač  prof. dr. sc. Ivica Tikvić) uglednih znanstvenika sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu pratilo je oko 90 inženjera šumarstva sa područja Županije. Predavanja će svojom temom svakako doprinijeti obilježavanju ove važne obljetnice i prenošenju ovogodišnjih ključnih poruka Ujedinjenih naroda povodom Svjetskog dana šuma o važnosti učenja o šumama na svim razinama radi uspješnijeg odživog upravljanja, zaštite biološke raznolikosti i dugotrajne koristi za lokalnu zajednicu. 

Službeni logo