I ove godine Javna ustanova se uključila u međunarodni projekt zimskog prebrojavanja ptica močvarica koje je započelo 1967. godine u organizaciji Wetlands Internationala. U Hrvatskoj prebrojavanje koordinira Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode. Prebrojavali smo 30. i 31. siječnja na Jelas ribnjacima i dijelu rijeke Save. Izbrojano je više od 2000 ptica te identificano više od 20 vrsta.

I ove godine želimo posebno zahvaliti Mirku Šetini, članu Brodske ekološke udruge Zemlja - BEUZ i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, na pomoći u prebrojavanju, posebno u identifikaciji rijetkih vrsta. Ujedno mu, kao službenom prstenovaču u Hrvatskoj sa najdužim stažem, čestitamo i 54 godine rada u znanstvenom prstenovanju ptica.