Javna ustanova se zajedno sa Brodskom ekološkom udrugom Zemlja BEUZ uključila u međunarodni projekt zimskog prebrojavanja ptica. Ptice su prebrojavane na Jelas ribnjacima gdje je prebrojano više od 8 i pol tisuća ptica močvarica. Prebrojavanje je vodio Mirko Šetina iz BEUZ-a, dugogodišnji prstenovač i poznavatelj ptica, koji njihovu brojnost u okolici Broda prati više od 30 godina.