Nosač za gnijezdo koji je izradila Elektra Slavonski Brod (foto: Vesna Andrić)

Temeljem Sporazuma o suradnji pri provođenju mjera zaštite zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia) između Ministarstva kulture (tada resornog za zaštitu prirode) i Hrvatske elektroprivrede iz 2004. godine, HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod i Javna ustanova Natura Slavonica surađuju na terenu u zaštiti roda. Svake godine tokom redovitog godišnjeg monitoringa djelatnici Javne ustanove bilježe lokacije gnijezda na stupovima u električnoj mreži. Posebno se bilježe stupovi na kojima gnijezda nisu podignuta na nosače, nego su blizu žica pod naponom. Podaci o ovim potencijalno opasnim lokacijama za ptice dostavljaju se Elektri Slavonski Brod.

Djelatnici Odjela za održavanje Elektre Slavonski Brod svake godine izrađuju nosače za gnijezda na stupovima koje postavljaju na kritična mjesta. Tako su i početkom 2015. godine postavili 8 nosača na stupove s ugroženim gnijezdima: 2 u Slavonskom Kobašu, a po jedan u Zadubravlju, Gornjoj Vrbi, Poljancima, Lužanima, Perkovcima i Čajkovcima. Na ovaj način štiti se ova strogo zaštićena ptica i ciljna vrsta za zaštitu u europskoj ekološkoj mreži Natura 2000 temeljem Direktive o pticama. Isto tako, sprječavaju se i eventualne smetnje u opskrbi električne energije.

Djelatnici Javne ustanove posebno su zahvalni Elektri Slavonski Brod i direktorici Elektre Slavonski Brod gospođi Branki Balašević na velikom razumijevanju i pomoći koju nam je pružila u poslovima zaštite prirode. Također želimo zahvaliti Odjelu za održavanje Elektre Slavonski Brod na čelu s rukovoditeljem Damirom Dadićem na višegodišnjoj odličnoj suradnji u zaštiti roda!

 

Primjer gnijezda u opasnosti od strujnog udara (foto Vesna Andrić)

Gnijezdo na platformi

Gnijezdo na platformi

Gnijezdo na platformi