Uključivanje sadržaja o zaštićenim područjima i vrijednim šumama Brodsko-posavske županije u nastavni program

 

Poštovani učitelji i profesori prirode i biologije,

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije u 2011. godini, koja je proglašena Međunarodnom godinom šuma, provodila je projekt Promocija i suradnja dionika u zaštiti prašuma i drugih vrijednih šuma Brodsko-posavske županije. Projekt je financiralo tada resorno Ministarstvo kulture. Svrha ovoga projekta je bila približiti vrijedne šume i problematiku njihove zaštite i očuvanja različitim korisnicima. Pri tome smo naglasak stavili na učitelje i profesore prirode i biologije, učenike osnovnih i srednjih škola, izletnike i privatne šumoposjednike.

 

Naša je ideja bila kreirati web stranicu koja će obilovati fotografijama i video snimcima vrijednih šuma i zaštićenih područja te će omogućiti bolju komunikaciju između Javne ustanove i različitih korisnika zaštićenih područja. Izrada virutalnih panorama učinila nam se najboljim načinom da učenicima i/ili posjetiteljima približimo područja koja su mu iz različitih razloga teško dostupna. Na ovoj našoj web stranici možete pronaći u Projektu nastale virtualne panorame (izravni link je http://www.sb360.info/juzp/juzp_sume.html). U njima smo predstavili posebne rezervate šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar. Ova područja su među rijetkim prašumama u Hrvatskoj te su neprocjenjivo područje za znanstvena i stručna istraživanja i nastavu studenata šumarstva i biologije. Budući da su ova područja još uvijek minski sumnjiva, virtualne panorame su najsigurniji i najjednostavniji način približavanja njihovih vrijednosti učenicima. Osim Prašnika i Muškog bunara, snimljena je i virtualna panorama jedne od poplavnih šuma Jelas polja. Riječ je o jednom od najvrjednijih tipova staništa u Hrvatskoj i Europi u kojoj su takva područja posebno rijetka. Izabrana šuma dio je ekološke mreže i značajnog krajobraza Jelas polje. Za razliku od prašuma u njoj se drvo gospodarski koristi, ali je način gospodarenja takav da je ocijenjen bliskim prirodi i povoljnim za održanje izvorne šumske zajednice područja.

prasnikprofesori
Terenski izlazak učitelja prirode i biologije u suradnji 
Županijskog stručnog vijeća i Javne ustanove

Na web stranici dostupne su i virtualne panorame drugih zaštićenih područja u Brodsko-posavskoj županiji. Panorame na CD medijima djelatnici Javne ustanove podijelili su i na Županijskom stručnom vijeću učitelja prirode i biologije osnovnih škola održanom 06. listopada 2011. u OŠ Ivan Mažuranić u Sibinju. Od tada smo panorame doradili i obogatili novim sadržajima pa Vas pozivamo da pogledate ove sadržaje na našoj web stranici. Također, ondje možete naći i niz kratkih filmova koje su djelatnici Javne ustanove snimili na zaštićenim područjima. Na stranice smo stavili i film „Vrijedne šume i prašume Brodsko-posavske županije“ koje su snimili također djelatnici Javne ustanove. Film traje 13 minuta.

Nadamo se da ćete uključiti ove sadržaje u nastavu o zavičajnim prirodnim vrijednostima o kojima su informacije često manjkave i šture. Pripremali smo ih nastojeći predvidjeti Vaše potrebe u učioničkoj nastavi i u pripremi nastave u prirodi. Mnoga od ovih područja nisu svima blizu niti lako dostupna pa je ovo jedan od načina upoznavanja učenika s vrijednim staništima njihova zavičaja. Nadamo se da će Vam ovi materijali koristiti i obogatiti nastavu prirode i biologije dodatnim sadržajem. Pozivamo Vas da ih koristite. Nadamo se i povratnoj informaciji od Vas o sadržajima koje bi bilo dobro obraditi, što bi od trebalo nadopuniti ili izmijeniti pa da Vam bude što korisnije u pripremi i izvedbi nastave. Vijesti o projektima s područja zaštite prirode i okoliša u Vašoj školi rado ćemo objaviti na našim stranicama. Javna ustanova je uvijek spremna na suradnju i uzajamnu pomoć u osmišljavanju i provedbi projekata edukacije i zaštite te se nadamo da ćete nam se obratiti za suradnju i odazvati se našim pozivima na suradnju. Nadamo se još boljoj komunikaciji i zajedničkom radu u zaštiti prirode u budućnosti!

S poštovanjem!

Djelatnici Javne ustanove