Novosti

Rode su puštene u područje ekološke mreže Dvorina (foto: V. Andrić)

U srijedu, 29. travnja 2015., iz Centra za zbrinjavanje zaštićenih životinja u Ruščici pušteno je u prirodu 5 roda. Ondje su bile na oporavku od iscprljenosti ili ozljeda. Uglavnom su to prošlogodišnje mlade ptice koje u jesen nisu bile spremne za migraciju. Rode su puštene na područje ekološke mreže Dvorina (predjel Komoračno kod Gornje Bebrine). Prethodno je rode prstenovao službeni prstenovač i ornitolog Mirko Šetina uz asistenciju voditelja Centra Barice i Mirka Mileca. Puštanju su nazočili i viši inspektor zaštite prirode Željko Vuković te djelatnici Javne ustanove.

 

Pogledajte galeriju fotografija...

Misao vodilja ovogodišnjeg, 45. u nizu, međunarodnog obilježavanja Dana planeta Zemlje je redefiniranje napretka čovječanstva u kojem sudjeluju svi njezini stanovnici. Zato je ovogodišnji zajednički moto: Sada mi vodimo!

Naš je red da vodimo Zemlju u skladu s održivim razvojem, uz napuštanje pretjeranog korištenja fosilnih goriva i prihvaćanje obnovljivih izvora energije, razumno gospodarenje prirodnim resursima i učenje na primjeru tradicijskog održivog korištenja vode i zemlje. Ovakve promjene su nužne ako želim sačuvati planet na kojem živimo. Vrijeme je za uključivanje svih stanovnika Zemlje u planiranje njezine i naše budućnosti! Sada mi vodimo!

Brodska ekološka udruga Zemlja - BEUZ, Javna ustanova Natura Slavonica, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod i Udruga za promicanje i poticanje uzgoja i prerade ljekovitog bilja i pčelarstva – DESPIK zajednički su obilježile Dan planeta Zemlje.

Naš je cilj bio educirati stanovnike Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije o vrijednostima Save i njezinih poplavnih područja te ih uključiti u akcije zaštite i aktivno upravljanje rijekom Savom. Sava je praktički jedina velika europska rijeka koja je donekle očuvala prirodnost svoga toka te tradicijske načine korištenja prostora uz rijeku koji s periodičnim poplavama i čuvaju specifičnu floru i faunu ovih prostora. Savska voda stoljećima se izlijeva na poplavne šume i pašnjake te se tako snizuje vodostaj i štite naselja od poplava. Takvo upravljanje prostorom uz rijeku, temeljeno na tradiciji, čini Savu zelenim srcem Europe i dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 kao područje očuvanja važno za vrste i stanišne tipove. Sava je postala dio ekološke mreže jer na području Hrvatske uključuje 3 staništa i 11 vrsta čija je zaštita proglašena interesom Europske Unije temeljem Direktive o staništima (Council Directive 92/43/EEC) te 2 nacionalno važna staništa i 4 nacionalno važne vrste. Uz rijeku Savu i njezine pritoke vezano je 6 od 7 zaštićenih područja i 11 od 15 područja ekološke mreže u Brodsko-posavskoj županiji.

Učeći iz tradicije naših prostora, možemo očuvati prirodne vrijednosti na korist našeg okoliša i nas samih. Na najljepšoj pješčanoj savskoj plaži Poloju ozelenjeli smo začinsku spiralu i zelene gredice po uzoru na tradicijske vrtove našega kraja pune začinskog bilja i tradicijskih sorti povrća. Sadnice je donirala Udruga za promicanje i poticanje uzgoja i prerade ljekovitog bilja i pčelarstva – DESPIK, a zajednički su ih posadili predstavnici Udruge DESPIK, BEUZ-a i Javne ustanove.

O akciji su izvještavali:

Večernji list

http://www.vecernji.hr/hrvatska/ekolozi-i-ucenici-sadili-ljekovito-i-zacinsko-bilje-1001717

Slavonskobrodska televizija

http://sbtv.hr/vijesti/item/2881-dan-planeta-zemlja

 

Pogledajte galeriju fotografija...

Brodska ekološka udruga Zemlja - BEUZ

 

Javna ustanova Natura Slavonica

 

Srednja škola Matija Antun Reljković

i

Udruga za promicanje i poticanje uzgoja i prerade ljekovitog bilja i pčelarstva - DESPIK

 

 

pozivaju Vas na obilježavanje

 

 

Dana planeta Zemlje

 

srijeda, 22. travnja 2015. u 10.00 sati

na Poloju

Nosač za gnijezdo koji je izradila Elektra Slavonski Brod (foto: Vesna Andrić)

Temeljem Sporazuma o suradnji pri provođenju mjera zaštite zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia) između Ministarstva kulture (tada resornog za zaštitu prirode) i Hrvatske elektroprivrede iz 2004. godine, HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod i Javna ustanova Natura Slavonica surađuju na terenu u zaštiti roda. Svake godine tokom redovitog godišnjeg monitoringa djelatnici Javne ustanove bilježe lokacije gnijezda na stupovima u električnoj mreži. Posebno se bilježe stupovi na kojima gnijezda nisu podignuta na nosače, nego su blizu žica pod naponom. Podaci o ovim potencijalno opasnim lokacijama za ptice dostavljaju se Elektri Slavonski Brod.

Djelatnici Odjela za održavanje Elektre Slavonski Brod svake godine izrađuju nosače za gnijezda na stupovima koje postavljaju na kritična mjesta. Tako su i početkom 2015. godine postavili 8 nosača na stupove s ugroženim gnijezdima: 2 u Slavonskom Kobašu, a po jedan u Zadubravlju, Gornjoj Vrbi, Poljancima, Lužanima, Perkovcima i Čajkovcima. Na ovaj način štiti se ova strogo zaštićena ptica i ciljna vrsta za zaštitu u europskoj ekološkoj mreži Natura 2000 temeljem Direktive o pticama. Isto tako, sprječavaju se i eventualne smetnje u opskrbi električne energije.

Djelatnici Javne ustanove posebno su zahvalni Elektri Slavonski Brod i direktorici Elektre Slavonski Brod gospođi Branki Balašević na velikom razumijevanju i pomoći koju nam je pružila u poslovima zaštite prirode. Također želimo zahvaliti Odjelu za održavanje Elektre Slavonski Brod na čelu s rukovoditeljem Damirom Dadićem na višegodišnjoj odličnoj suradnji u zaštiti roda!