Novosti

 

22. svibnja obilježava se Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Tim povodom objavljujemo Strategiju Europske unije za biološku raznolikost do 2030. godine donesenu 20. svibnja 2020.

Strategija, između ostalog, obuhvaća sljedeće mjere i obveze: 

  • Uspostavljanje veće mreže zaštićenih područja na kopnu i moru u Europskoj uniji, a temeljenu na postojećoj mreži Natura 2000 područja, s posebno strogom zaštitom područja visoke biološe raznolikosti i važnosti za borbu protiv klimatskih promjena.
  • Plan EU za restauraciju prirode - niz konkretnih obveza i akcija da bi se obnovili degradirani ekosustavi diljem EU do 2030. godine, da bi se njima upravljalo održivo s fokusom na glavne pokretače gubitka biološke raznolikosti.
  • Set mjera da se osigura nužna promjena: pokretanje novog ojačanog upravljačkog okvira da bi se osigurala bolja implementacija i praćenje napretka, poboljšanje znanja, financiranje i investicije te veće uvažavanje prirode kod donošenja odluka u poslovnom i javnom sektoru.
  • Mjere koje će se baviti globalnim izazovima za biološku raznolikost, pokazujući da je EU spremna primjerom voditi prema uspješnom usvajanju ambicioznih okvira za bioraznolikost temeljenih na Konvenciji o biološkoj raznolikosti..

 

Hrvatski prijevod Strategije i pripadajući prilog možete pogledati i/ili preuzeti ovdje:

Strategija  ( PDF, 670 KB)

Prilog Strategiji ( PDF, 430 KB)

 

Ovdje možete pročitati izjavu ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića, a ovdje i članak koje je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike tim povodom.

 

 

Povodom napisa u medijima o tome kako šišmiši prenose COVID-19, prenosimo zajedničku informaciju Konvencije o migratornim vrstama CMS, Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša EUROBATS i Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica AEWA o šišmišima i COVID-19 bolesti.

Informacija ukazuje na to da šišmiši ne prenose COVID-19, već se bolest prenosi s čovjeka na čovjeka. Također, ne postoje dokazi da se virus SARS-COV-2 inicijalno prenio direktno sa šišmiša na čovjeka. I dalje se provode znanstvena istraživanja kako bi se utvrdilo od kojeg izvora i uz koje posrednike je virus prešao na čovjeka. Povod za ovu reakciju s međunarodne razine, uz zamolbu da se ova informacija proširi svim dostupnim kanalima komunikacije, je žalosna činjenica da se u nekim dijelovima svijeta događa ubijanje šišmiša, kao neopravdana mjera za suzbijanje epidemije.

Na stranici EUROBATS sporazuma dostupan je kratki video o ovoj temi - https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/COVID-19/COVID-19%20BATS.mp4

A objavljene su i detaljne informacije iz različitih relevantnih izvora - https://www.eurobats.org/node/2571

Zahvaljujemo Zrinki Domazetović, voditeljici Službe za bioraznolikost Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, na poslanoj informaciji.

 

 

 

Biologinja Javne ustanove održala je 30. siječnja 2020. godine predavanje za učenike petih razreda OŠ "Dragutin Tadijanović" Slavonski Brod. U uvodnom dijelu učenicima je govorila o Javnoj ustanovi i zaštiti prirode u Brodsko-posavskoj županiji. Drugi dio predavanja bio je posvećen zaštićenim prašumama Prašnik i Muški bunar budući da učenici sa svojim nastavnicima provode projekt "BFF - Best Forests Forever" upoznavanja šuma u zavičaju.

Zahvaljujemo ravnateljici Ani Blagović, nastavnicama Gordani Grgić i Mirni Mikić te nastavniku Siniši Damjančiću na pozivu i organizaciji predavanja.

Ozlijeđena mala ušara (foto: V. Andrić)

U petak, 07. veljače 2020., građani su nam javili da se u Pilarevoj ulici u Slavonskom Brodu nalazi ozlijeđena sova. Riječ je o odrasloj ptici vrste mala ušara (Asio otus). Sovu smo preuzeli, a pregledao ju je dr. med. vet. Ivan Lozinjak i Nenad Šetina iz veterinarske ambulante Veto d.o.o. Srećom, sova nije imala težih ozljeda te će nakon kraćeg oporavka u Centru za zbrinjavanje zaštićenih životinja u Ruščici biti spremna za puštanje u prirodu. Sovu su nakon pregleda prstenovali ovlašteni prstenovači Mirko Šetina i Nenad Šetina.

Zahvaljujemo veterinarskoj ambulanti Veto d.o.o. na pregledu bez naplate, Mirku Milecu, koji je sovu primio u Centar za zbrinjavanje, i ljubaznim stanarima zgrade u Pilarevoj koji su sovu pronašli i javili nam.

Čestitka