JU

02.02.

Međunarodni dan zaštite močvara

20.03.

Međunarodni dan rijeka

21.03.

Svjetski dan šuma

22.03.

Svjetski dan voda

22.04.

Dan planeta Zemlja

26.04.

Dan obnovljivih izvora energije

03.05.

Dan sunca

20.05.

Dan zdravih gradova

22.05.

Svjetski dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

24.05.

Europski dan parkova

01.06.

Dan rijeke Save

05.06.

Svjetski dan zaštite okoliša

08.06.

Svjetski dan oceana i Dan zaštite planinske prirode u Republici Hrvatskoj

24.08.

Dan roda

16.09.

Dan ozona

KOL

Međunarodna noć zaštite šišmiša (zadnji vikend u kolovozu)

22.09.

Europski dan bez automobila

26.09.

Dan čistih planina

06.10.

Međunarodni dan zaštite staništa

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica osnovana je 2004. godine odlukom Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Ustanova je osnovana s ciljem očuvanja zaštićenih područja, svojti, minerala, sigovina i fosila. Pod nadležnošću Ustanove je sedam zaštićenih područja i 16 područja ekološke mreže.

Osim zaštite prirodnih vrijednosti djelatnost Ustanove obuhvaća edukaciju i promidžbu prirodnih vrijednosti, održavanje zaštićenih područja, upravljanje korištenjem zaštićenih područja s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, osiguravanje znanstvenih i stručnih istraživanja i praćenje stanja biološke raznolikosti u Županiji. Ustanovu financira osnivač Brodsko-posavska županija sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19127/19). Sukladno Statutu Javne ustanove, tijela koja upravljaju Javnom ustanovom su Upravno vijeće, kojeg čine predsjednik i četiri člana,  i ravnatelj. Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća na vlastitu inicijativu, a na njima osim predsjednika i članova Upravnog vijeća sudjeluju ravnatelj, stručni voditelj i glavni čuvar prirode bez prava odlučivanja. Statutom nije predviđeno sudjelovanje javnosti na sjednicama.

Ravnatelj Javne ustanove  je Branimir Vujčić, mag. ing. agr.

 

 

Statut Javne ustanove ( PDF, 5.6 MB)

Izvješće o radu za 2011. godinu ( PDF, 6.1 MB)

Izvješće o radu za 2012. godinu ( PDF, 2.2 MB)

Izvješće o radu za 2013. godinu ( PDF, 3.0 MB)

Izvješće o radu za 2014. godinu ( PDF, 1.5 MB)

Program rada za 2015. godinu ( PDF, 1.3 MB)

Izvješće o radu za 2015. godinu ( PDF, 1.83 MB)

Program rada za 2016. godinu ( PDF, 1.20 MB)

Program rada za 2017. godinu ( PDF, 205 kB)

Izvješće o radu za 2016. godinu ( PDF, 3.19 MB)

Program rada za 2018. godinu ( PDF, 2.37 MB)

Izvješće o radu za 2017. godinu ( PDF, 2.72 MB)

Program rada za 2019. godinu ( PDF, 3.90 MB)

Izvješće o radu za 2018. godinu ( PDF, 2.66 MB)

Program rada za 2020. godinu ( PDF, 3.90 MB)

Izvješće o radu za 2019. godinu ( PDF, 2.59 MB)

Program rada za 2021. godinu ( PDF, 2.54 MB)

Izvješće o radu za 2020. godinu ( PDF, 2.03 MB)

Program rada za 2022. godinu ( PDF, 2.54 MB)

 

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije osnovana je 2004. godine odlukom Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Ustanova je osnovana s ciljem očuvanja zaštićenih područja, svojti, minerala, sigovina i fosila. Sedam zaštićenih područja i 21 područje ekološke mreže je pod nadležnošću Ustanove.

Osim zaštite prirodnih vrijednosti djelatnost Ustanove obuhvaća edukaciju i promidžbu prirodnih vrijednosti, održavanje zaštićenih područja, upravljanje korištenjem zaštićenih područja s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, osiguravanje znanstvenih i stručnih istraživanja i praćenje stanja biološke raznolikosti u Županiji. Ustanovu financira osnivač Brodsko-posavska županija sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05 i 139/08). U Ustanovi su zaposlena dva djelatnika.

 

Potkategorije