Ostali projekti

 

Tehnička izvedba Projekta bila bi nemoguća bez djelatnika i mehanizacije Hrvatskih voda VGI "Brodska Posavina" (foto V. Andrić)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije i Hrvatske vode - Vodnogospodarska ispostava „Brodska Posavina“ zajednički su obilježile Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan zaštite biološke raznolikosti (22. svibanj) obnovom napuštenog staništa za bregunice u blizini sela Zbjeg, 15 km jugozapadno od Slavonskog Broda.

U gradovima je sve manje vrtova i zelenih površina koji leptirima osiguravaju sklonište i hranu. Mi smo učenici 4. d razreda Područne škole Kolonija OŠ Đuro Pilar iz Slavonskog Broda. Uz pomoć i suradnju s Javnom ustanovom odlučili su urediti u školi maleni vrt pun biljaka koje privlače leptire. Vrt smo posadili u jesen prošle godine. Nadamo se da ćemo u proljeće zabilježiti i prve leptire. O tome ćete dalje moći čitati na ovim stranicama.

Listopad 2013. - sadnja vrta

Slavonsko-srijemsko podolsko govedo (foto: Mario Pavičić)
Slavonsko-srijemsko podolsko govedo (foto: Mario Pavičić)

Projekt Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje biološke raznolikosti i razvoj ekološke svijesti kroz uzgoj hrvatskih autohtonih pasmina i poticanje ekološke proizvodnje financiran je iz programa CARDS 2004 "Support to Civil Society Organizations active in the Field of Environment Protection and Sustainable Development". Nositelj projekta je bilo Brodsko ekološko društvo, a suradnik u projektu Javna ustanova. Partneri u projektu bili su Turistička zajednica Brodsko-posavske županije i općina Oprisavci, a Turistička zajednica općine Oprisavci je bila suradnik u projektu.

Mladi štekavac (foto Mario Pavičić)
Štekavac je najveća grabljivica na području Panonske nizine i najveći orao u Hrvatskoj. Od glave do repa dug je do 90 cm, a raspon krila doseže mu gotovo 2,50 m.

Pašnjak Iva (foto Mario Pavičić)
Pašnjak Iva (foto Mario Pavičić)

U suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode osigurano je tarupiranje pašnjaka Ive, kod sela Gorice u općini Dragalić. Iva je najnovije zaštićeno područje u Županiji, a zaštićena je u  kategoriji značajnog krajobraza. Radi se o tipičnom poplavnom posavskom pašnjaku kakvih je sve manje zbog odumiranja tradicionalnog ekstenzivnog stočarstva i širenja stranih invazivnih biljnih vrsta.