Ostali projekti

Prikupljanje uzoraka (foto V. Andrić)

Na teritoriju Brodsko-posavske županije je počela provedba projekta Lišajevi kao bioindikatori zagađenja u okolišu (OkoLIŠ). Nositelj projekta je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, a s ciljem razvoja metodologije istraživanja fiziologije stresa lišajeva i primjeni lišajeva kao bioindikatora kvalitete zraka, te razvoju i integraciji korištenja bioindikatora u funkciji istraživanja kvalitete zraka i utjecaju onečišćenja na okoliš. Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

Terenski rad je započeo u listopadu 2015. u suradnji s Javnom ustanovom Natura Slavonica i Hrvatskim šumama UŠP Nova Gradiška, Šumarijom Slavonski Brod i Šumarijom Trnjani. Obavljaju ga poslijedoktorand Saša Likić, koji je i voditelj Projekta, i doktorandica Maja Maslać.

Više informacija možete dobiti na službenoj stranici Projekta:

http://www.okolis.biol.pmf.hr/

Prikupljanje uzoraka (foto V. Andrić)

Na teritoriju Brodsko-posavske županije je počela provedba projekta Lišajevi kao bioindikatori zagađenja u okolišu (OkoLIŠ). Nositelj projekta je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, a s ciljem razvoja metodologije istraživanja fiziologije stresa lišajeva i primjeni lišajeva kao bioindikatora kvalitete zraka, te razvoju i integraciji korištenja bioindikatora u funkciji istraživanja kvalitete zraka i utjecaju onečišćenja na okoliš. Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

Terenski rad je započeo u listopadu 2015. u suradnji s Javnom ustanovom Natura Slavonica i Hrvatskim šumama UŠP Nova Gradiška, Šumarijom Slavonski Brod i Šumarijom Trnjani. Obavljaju ga poslijedoktorand Saša Likić, koji je i voditelj Projekta, i doktorandica Maja Maslać.

Više informacija možete dobiti na službenoj stranici Projekta:

http://www.okolis.biol.pmf.hr/

 

Početak istraživanja u Prašniku (foto: V. Andrić)

Odmah nakon razminiranja posebni rezervat šumske vegetacije Prašnik uključen je u projekt Šumarskog fakulteta u Zagrebu “Uspostava dugoročnog znanstvenog monitoringa prirodnih šumskih ekosustava u Hrvatskoj” koji vodi dr. sc. Stjepan Mikac. Osim Prašnika, u Projekt su uključene i prašume: bukovo-jelova prašuma Čorkova uvala u Nacionalnom parku Plitvička jezera, prašuma smreke Smrčeve doline u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, prašuma brdske bukve Kuta i bukovo-jelova prašuma Klepina duliba.

U Projekt su uključeni znanstvenici iz područja šumarstva i geologije, a cilj im je ponovno uspostaviti trajne plohe za praćenje prašumskih ekosistema, utvrditi starost prašuma, moguće prijetnje prašumama i ulogu prašuma u smanjenju klimatskih promjena temeljem mjerenja količine ugljika koje one pohranjuju. U Prašniku su početkom 1980.-ih godina bile uspostavljenje 2 trajne plohe prema pravilima UNESCO-va programa Čovjek i biosfera (Man and the Biosphere Programme) koje će se obnoviti u Projektu, a također će u ovoj prašumi biti uspostavljeno i 8 novih ploha. Više informacija možete dobiti i u časopisu Hrvatske šume dostupnom online:

http://casopis.hrsume.hr/pdf/226.pdf

Prašnik - ploha (foto: V. Andrić)

Voditelj Projekta Stjepan Mikac bilježi podatke (foto: V. Andrić)

Uzimanje uzorka iz svrdla

Uzorci dobiveni svrdlanjem se obilježavaju

Uzimanje uzoraka svrdlanjem

Uzorak iz hrastova debla

Pedološka istraživanja

Pedološka istraživanja

Snimanje 3D modela plohe

Pedološka istraživanja

 

Snimanje 3d modela plohe

Model plohe

 

Početak istraživanja u Prašniku (foto: V. Andrić)

Odmah nakon razminiranja posebni rezervat šumske vegetacije Prašnik uključen je u projekt Šumarskog fakulteta u Zagrebu “Uspostava dugoročnog znanstvenog monitoringa prirodnih šumskih ekosustava u Hrvatskoj” koji vodi dr. sc. Stjepan Mikac. Osim Prašnika, u Projekt su uključene i prašume: bukovo-jelova prašuma Čorkova uvala u Nacionalnom parku Plitvička jezera, prašuma smreke Smrčeve doline u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, prašuma brdske bukve Kuta i bukovo-jelova prašuma Klepina duliba.

U Projekt su uključeni znanstvenici iz područja šumarstva i geologije, a cilj im je ponovno uspostaviti trajne plohe za praćenje prašumskih ekosistema, utvrditi starost prašuma, moguće prijetnje prašumama i ulogu prašuma u smanjenju klimatskih promjena temeljem mjerenja količine ugljika koje one pohranjuju. U Prašniku su početkom 1980.-ih godina bile uspostavljenje 2 trajne plohe prema pravilima UNESCO-va programa Čovjek i biosfera (Man and the Biosphere Programme) koje će se obnoviti u Projektu, a također će u ovoj prašumi biti uspostavljeno i 8 novih ploha. Više informacija možete dobiti i u časopisu Hrvatske šume dostupnom online:

http://casopis.hrsume.hr/pdf/226.pdf

Prašnik - ploha (foto: V. Andrić)

Voditelj Projekta Stjepan Mikac bilježi podatke (foto: V. Andrić)

Uzimanje uzorka iz svrdla

Uzorci dobiveni svrdlanjem se obilježavaju

Uzimanje uzoraka svrdlanjem

Uzorak iz hrastova debla

Pedološka istraživanja

Pedološka istraživanja

Snimanje 3D modela plohe

Pedološka istraživanja

 

Snimanje 3d modela plohe

Model plohe

Nova nastamba za ptice močvarice (foto V. Andrić)

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj (22. svibnja) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije otvorila je novu nastambu za ptice močvarice izgrađene u sklopu projekta Zaštita ptica močvarica i njihova staništa u Brodsko-posavskoj županiji. Projekt su financirali Zaklada Adris i nositelj Projekta Javna ustanova. Suradnik u Projektu bio je Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja u Ruščici u kojem su se odvijale glavne aktivnosti Projekta.