Upravno vijeće

Ovdje možete pogledati i preuzeti zapisnike sjednica Upravnog vijeća u 2020. godini:

 

Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 585KB)

Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 605KB)

Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 669KB)

Zapisnik 16. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 650KB)

Zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 547KB)

Ovdje možete pogledati i preuzeti zapisnike sjednica Upravnog vijeća u 2019. godini:

 

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 613KB)

Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 659KB)

Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 606KB)

Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 598KB)

Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 669KB)

Ovdje možete pogledati pozive s dnevnim redom sjednica Upravnog vijeća u 2019. godini:

 

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 432KB)

Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 442KB)

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 428KB)

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 417KB)

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 441KB)

Ovdje možete pogledati pozive s dnevnim redom sjednica Upravnog vijeća u 2020. godini:

 

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 440KB)

Poziv na 14. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 440KB)

Poziv na 15. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 468KB)

Poziv na 16. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 406KB)

Poziv na 17. sjednicu Upravnog vijeća ( PDF, 381KB)

Ovdje možete pogledati i preuzeti zapisnike sjednica Upravnog vijeća u 2018. godini:

 

Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 761KB)

Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 761KB)

Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 654KB)

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 775KB)

Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 594KB)

Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća ( PDF, 637KB)