Suradničko vijeće ZK Gajna

POZIV
na sjednicu Suradničkog vijeća značajnog krajobraza Gajna

koja će se održati u prostorijama Općine Oprisavci (Trg Svetog Križa 16, Oprisavci)

u ponedjeljak, 15. veljače 2016. godine, s početkom u 11:00 sati

 

Za Sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika Osnivačke sjednice Suradničkog vijeća održane 20. srpnja 2015. godine u Oprisavcima
  2. Mogućnosti ostvarivanja potpora za poljoprivrednike u sklopu programa Ruralnog razvoja
  3. Razno
  1. Najave aktivnosti i radova na Gajni u 2016. godini
  2. Mogućnost sudjelovanja članova Suradničkog vijeća na eko sajmu u Zagrebu 04. ožujka 2016. u sklopu projekta Sava – kultura – Natura

Napomena: Molimo sudionike, koji su predstavnici institucija, da pripreme, u kratkim crtama plana aktivnosti u 2016. godini ukoliko su vezane uz značajni krajobraz Gajna, a vezano za točku 3. dnevnog reda.

Sjednicu u ime osnivača Suradničkog vijeća - Javne ustanove Natura Slavonica saziva ravnatelj Ustanove. Za više informacija ili potvrdu dolaska možete nas kontaktirati na broj telefona 035 409 042 ili e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Osnivanje suradničkog vijeća na Gajni

Često je doživljaj zaštićenih područja takav da se prije svega naglašavaju ograničenja ljudskih aktivnosti i poguban utjecaj koji ljudi imaju na prirodu. Zaštićena područja prirode u poplavnom području rijeke Save u mnogome su rezultat održivih praksi upravljanja prostorom. Prilagođavajući se prirodi i poštujući njene ritmove ljudi na tom području koji još uvijek njeguju tradicionalne prakse upravljanja dokazuju kako ljudi mogu živjeti i obavljati svoje gospodarske aktivnosti u suglasju s prirodom.

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Jedna od bitnih aktivnosti u projektu je i osnivanje suradničkih vijeća uz zaštićena područja kako bi -  ne samo stanovništvo vezano uz njih  - nego i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Tek nekoliko zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj ima osnovana takva savjetodavna i participativna tijela. Od početka projekta u 2015. a nakon konzultacija sa svim zainteresiranima osnovana su tri suradnička vijeća – za područje Odranskog polja i Turopoljskog luga u Zagrebačkoj županiji, za Sunjsko polje u Sisačko-moslavačkoj županiji i za značajni krajobraz Gajnu u Brodsko-posavskoj županiji. U cilju pomirenja različitih interesa, zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti ali i očuvanju tradicije te održivih gospodarskih i rekreativnih djelatnosti suradničko vijeće djeluje kao platforma za komunikaciju pravnih i fizičkih osoba koji su na neki način vezani uz određeno zaštićeno područje.

Visoki odaziv institucija iz svih sektora – zaštite prirode, šumarstva, vodnog gospodarstva, poljoprivrede, turizma, policije, lokalne samouprave, civilnog sektora te pojedinaca koji žive na tim prostorima te živa i konstruktivna rasprava na sastancima pokazali su kako zaista postoji potreba za ovakvim forumima i pružili dobru osnovu za daljnje sastanke i rad vijeća.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

U prostorijama info centra Stan na Gajni, 20.07.2015. godine osnovano Suradničko vijeće značajnog krajobraza Gajna.

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima EU-a, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Jedna od bitnih aktivnosti u projektu je i osnivanje suradničkih vijeća uz zaštićena područja kako bi, uz samo stanovništvo vezano uz zaštićena područja, i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Tek nekoliko zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj ima osnovana takva savjetodavna i participativna tijela. Prvo takvo u Brodsko-posavskoj županiji vezano je uz značajni krajobraz  Gajnu kao uspješan primjer dugogodišnje suradnje civilnog i javnog sektora na tom području, a osnivač mu je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica.

U cilju pomirenja različitih potreba i interesa korisnika Gajne, zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti, očuvanja tradicije te održivih gospodarskih i rekreativnih djelatnosti suradničko vijeće djeluje kao platforma za komunikaciju pravnih i fizičkih osoba čije je djelovanje vezano za Gajnu.  Visoki odaziv institucija i pojedinaca te živa i konstruktivna rasprava pokazali su kako zaista postoji potreba za ovakvim forumima i pružili dobru osnovu za daljnje sastanke i rad vijeća.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije -  Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.