Novosti

Nosač za gnijezdo koji je izradila Elektra Slavonski Brod (foto: Vesna Andrić)

Temeljem Sporazuma o suradnji pri provođenju mjera zaštite zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia) između Ministarstva kulture (tada resornog za zaštitu prirode) i Hrvatske elektroprivrede iz 2004. godine, HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod i Javna ustanova Natura Slavonica surađuju na terenu u zaštiti roda. Svake godine tokom redovitog godišnjeg monitoringa djelatnici Javne ustanove bilježe lokacije gnijezda na stupovima u električnoj mreži. Posebno se bilježe stupovi na kojima gnijezda nisu podignuta na nosače, nego su blizu žica pod naponom. Podaci o ovim potencijalno opasnim lokacijama za ptice dostavljaju se Elektri Slavonski Brod.

Djelatnici Odjela za održavanje Elektre Slavonski Brod svake godine izrađuju nosače za gnijezda na stupovima koje postavljaju na kritična mjesta. Tako su i početkom 2015. godine postavili 8 nosača na stupove s ugroženim gnijezdima: 2 u Slavonskom Kobašu, a po jedan u Zadubravlju, Gornjoj Vrbi, Poljancima, Lužanima, Perkovcima i Čajkovcima. Na ovaj način štiti se ova strogo zaštićena ptica i ciljna vrsta za zaštitu u europskoj ekološkoj mreži Natura 2000 temeljem Direktive o pticama. Isto tako, sprječavaju se i eventualne smetnje u opskrbi električne energije.

Djelatnici Javne ustanove posebno su zahvalni Elektri Slavonski Brod i direktorici Elektre Slavonski Brod gospođi Branki Balašević na velikom razumijevanju i pomoći koju nam je pružila u poslovima zaštite prirode. Također želimo zahvaliti Odjelu za održavanje Elektre Slavonski Brod na čelu s rukovoditeljem Damirom Dadićem na višegodišnjoj odličnoj suradnji u zaštiti roda!

Javna ustanova Natura Slavonica promijenila je sjedište 19. ožujka. Nova adresa je: Petra Krešimira IV. br. 1 (zgrada Županije), Slavonski Brod. Telefon i ostali podaci za kontakt ostali su isti.

Izložba Moj komadić zemlje otvorena je u utorak 03. ožujka 2015. u prostorijama Općine Oprisavci. Ova izložba fotografija predstavlja 14 poljoprivrednika iz Hrvatske čiji rad doprinosi očuvanju prirode u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Jedan od njih je i Mijo Jaredić iz Poljanaca koji na Gajni čuva svoje stado podolaca. Dio izložbe su i likovni radovi učenika OŠ Stjepan Radić Oprisavci. izrađeni u sklopu edukativnog programa pripremljenog za osnovne škole sa ciljem da se kod djece potakne razvoj svjesnosti o značaju poljoprivrede i održivog razvoja. Na otvorenju su nazočnima podijeljene i publikacije s pričama ovih 14 iznimnih ljudi.

Izložba je dio projekta „Najdraža mjesta –  Umreženi trening za podršku održivom ruralnom razvoju u Hrvatskoj” kojeg financira Njemačka savezna zaklada za okoliš (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), a provode ga Njemačko udruženje za zaštitu krajolika (Deutscher Verband für Landschaftspflege), Suske consulting i Državni zavod za zaštitu prirode. Autor izloženih fotografija je Marko Vrdoljak, a intervjue s poljoprivrednicima vodila je Marija Martinko.

Izložbu su otvorili Mijo Jaredić, Marija Martinko i načelnik Općine Oprisavci Pejo Kovačević. Izložba se može sljedećih dana pogledati u prostorijama Općine Oprisavci. U nastavku pogledajte fotografije s otvorenja.

S lijeva na desno: načelnik Općine Oprisavci Pejo Kovačević, Marija Martinko iz Suske consultinga i Mijo Jaredić (foto: Vesna Andrić)

Mamak za lisice (fotografija preuzeta s http://www.veterinarstvo.hr )

Proljetna akcija oralnog cijepljenja lisica započinje 15. ožujka 2015. Na području cijele Hrvatske, osim jadranskih otoka, iz aviona će se polagati mamci koji sadrže cjepivo protiv bjesnoće. Na taj način će se distribuirati više od 1.413.550 mamaka. Akcija bi trebala završiti do 15. lipnja, ovisno o vremenskim prilikama.

Cijepljenje se provodi radi zaštite ljudi i domaćih životinja te iskorjenjivanja bjesnoće budući da su lisice glavni rezervoar ove bolesti. Akciju provodi Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Više informacija dostupno je ovdje.

U siječnju 2015. godine Javna ustanova je sudjelovala u zimskom prebrojavanju ptica močvarica. Ovaj globalni projekt za Hrvatsku koordinira Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode. Prebrojavanje se provodilo 2 dana tokom siječnja na Jelas ribnjacima, Bari Dvorini, Gajni i odsječcima rijeke Save uz Slavonski Brod i navedena zaštićena područja. Prebrojano je više od 8000 ptica. Javna ustanova zahvaljuje Mirku Šetini iz Brodske ekološke udruge Zemlja (BEUZ) i Nenadu Šetini iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode bez čije stručne pomoći na terenu prebrojavanje ne bi bilo ni približno tako uspješno.